2 semestry /zintegrowana-profilaktyka-uzaleznien-i-spolecznych-zachowan-ryzykownychPłatne w 8 ratach
Cel Studiów

Celem studiów ZINTEGROWANA PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I SPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH jest uzyskanie wiedzy i kompetencji w obszarze zintegrowanych działań profilaktycznych. Uczestnicy maja szansę na zdobycie umiejętności praktycznych obejmujących:  tworzenie i realizację programów profilaktycznych oraz zastosowanie adekwatnych metod i technik pracy treningowo-warsztatowej  w odniesieniu do zachowań ryzykownych. Studia dają możliwość gruntownego poszerzenia wiedzy z zakresu:  mechanizmów uzależnień behawioralnych, współczesnych problemów z substancjami psychoaktywnymi, a także pracy profilaktycznej z wszelkimi dysfunkcjami i patologicznymi zjawiskami społecznymi w płaszczyźnie psychospołecznej.

Adresaci

Studia realizowane są we współpracy z Łódzką Akademią Profilaktyki Społecznej oraz specjalistami z zakresu pracy profilaktycznej.  Skierowane są do pedagogów, nauczycieli, psychologów, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, kuratorów sądowych, policjantów, strażników miejskich  oraz osób posiadających wykształcenie wyższe, których celem jest  zdobycie kompetencji i zwiększenie osobistych możliwości w pracy profilaktycznej. Przeznaczone są również dla osób, pracujących z grupami ryzyka, bądź pragnących poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko pojętej pozytywnej profilaktyki i jej zastosowań praktycznych.

W programie

W programie studiów ZINTEGROWANA PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I SPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH między innymi:

 • Podstawy profilaktyki społecznej
 • Budowanie programów profilaktycznych- metodyka
 • Elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej
 • Uzależnienia behawioralne
 • Zaburzenia zachowania i zaburzenia psychiczne wywołane środkami psychoaktywnymi
 • Diagnostyka w profilaktyce
 • Przemoc i agresja w relacjach społecznych i indywidualnych. Programy pomocowe
 • Subkultury i sekty w obszarze pracy profilaktycznej
 • Warsztat komunikacji i integracji interpersonalnej
 • Profilaktyka instytucjonalna
 • Prawno- karne aspekty w pracy profilaktycznej
 • Współczesne zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży
 • Biomedyczne podstawy pracy profilaktycznej a zachowania ryzykowne
 • Metodyka profilaktycznej pracy warsztatowej
 • Warsztat rozwoju osobistego
 • Warsztat komunikacji i integracji interpersonalnej
 • Alternatywne modele pracy profilaktycznej
 • Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej i elementy  socjoterapii
 • Elementy mediacji i negocjacji w pracy profilaktycznej
Korzyści
 • Studia dają możliwości dogłębnego zapoznania się z pracą profilaktyczną w obszarze społecznych zachowań ryzykownych
 • Nastawione są na zdobycie praktycznych umiejętności uczestników oraz uzyskanie niezbędnej wiedzy w zakresie szeroko pojętej patologii społecznej.
 • Uczą specyfiki pracy warsztatowej oraz konstruowania profesjonalnych programów profilaktycznych opartych o zasoby osobiste i czynniki chroniące.
 • Dużym atutem jest współpraca z Łódzką Akademią Profilaktyki Społecznej oraz specjalistami z wielu dziedzin wspierających skuteczną profilaktykę.
 • Program nastawiony jest również na umiejętne zastosowanie profilaktycznych programów pozytywnych w różnych placówkach i grupach odbiorców, gdzie głównymi problemami są miedzy innymi agresja, przemoc czy uzależnienia.
 • Umiejętności nabyte w toku realizacji studiów pozwolą na samodzielne podejmowanie czynności profilaktycznych , odpowiednie zdiagnozowanie sytuacji oraz  ustalenie stanu prawno- karnego w danym obszarze zaburzeń.

Program kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia  studiów podyplomowych oraz certyfikatem kompetencji profilaktycznych, wydanym przez Łódzką Akademię Profilaktyki Społecznej.

Czas trwania

2 semestry (285 godzin w tym 60 godzin praktyk)

Opiekun merytoryczny

dr Dorota Janułajtys

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu
 • formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Zintegrowana profilaktyka uzależnień i społecznych zachowań ryzykownych jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Łódzką Akademią Profilaktyki Społecznej.

 

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni
Może Cię również zainteresować: