Filozofia w szkole z elementami metody projektów

3 semestry /3 600 PLN / / Płatne w 10 ratach
Dostępne miasta
 • Łódź
Studia Online
60% On-Line
40% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 6
Cel Studiów

Program studiów podyplomowych Filozofia w szkole z elementami metody projektów umożliwia merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z zakresu Filozofii w szkołach każdego typu.  Ponadto, w trakcie kształcenia słuchacze uzyskają wiedzę i umiejętności do prowadzenie zajęć szkolnych  przy wykorzystaniu różnych metod dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem pracy metodą projektów. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Adresaci

Studia podyplomowe Filozofia w szkole przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych: licencjackich lub magisterskich, którzy planują rozwinąć swoje kompetencje dialogiczne i wiedzę z zakresu filozofii. Szczególnymi adresatami naszej oferty są nauczyciele, którzy planują zdobyć kwalifikacje niezbędne do pracy w każdym typie szkoły jako nauczyciele filozofii.

W programie

Program obejmuje m.in:

 • wprowadzenie do filozofii (podstawowe zagadnienia, pytania, dylematy)
 • historia filozofii od starożytności do współczesności;
 • wybrane problemy filozoficzne współczesnego świata;
 • logika jako dział filozofii; podstawowe kategorie logiczne;
 • postawa dialogiczna (dialog jako żywioł filozofii);
 • metodyka pracy nauczyciela filozofii w różnych typach szkół;
 • metody aktywizujące w nauczaniu filozofii;
 • metoda projektów;
 • dociekania filozoficzne na tle innych metod aktywizujących;
 • podstawa programowa a program nauczania filozofii w różnych typach szkół;
 • praktyki szkolne
Korzyści

Po ukończeniu studiów podyplomowych Filozofia w szkole z elementami metody projektów absolwent uzyska:

 • kwalifikacje niezbędne do uczenia tego przedmiotu w szkole na dowolnym poziomie – szkoła podstawowa i gimnazjum lub szkoła podstawowa i ponadpodstawowa w zreformowanym systemie oświaty.  
 • umiejętność pracy z wykorzystaniem metody projektowej

część zajęć realizowanych podczas sześciu zjazdów stacjonarnych będzie miało formułę warsztatów dialogowych organizowanych w ramach klubu dyskusyjnego Sokrates Cafe – zajęcia w muzeach, salach kinowych, galeriach sztuki, kawiarniach

Czas trwania

3 semestry - 380 godzin (w tym 60 godzin praktyk)

Opiekun merytoryczny

dr Łukasz Zaorski-Sikora

Kadra

Wśród naszej kardy znajdują się wykładowcy AHE oraz  nauczyciele- praktycy m.in.:

dr Łukasz Zaorski- Sikora - wykładowca CKPdr Łukasz Zaorski-Sikora - filozof, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi  oraz Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Sympatyk i praktyk e-learningu. Szkoleniowiec -  specjalizujący się w zakresie metody projektów. Odpowiada za prowadzenie szkoleń z metody projektów dla kadry dydaktycznej AHE. Od kilku lat prowadzi także zajęcia ze studentami przy użyciu tej metody. Zajmuje się etyką, estetyką i antropologią filozoficzną oraz krytyką sztuki. Autor i współautor książek: Etyka; Etyka w biznesie; Aksjologia życia publicznego; Wprowadzenie do filozofii; Podmiot, osoba, tożsamość. Redaktor monografii Filozofia woli oraz Filozofia zła. Przekonany o potrzebie filozofii, pojmowanej nie tylko jako dyscyplina akademicka, ale przede wszystkim jako sposób rozumienia i komunikowania się w obrębie otaczającego nas świata. Tę potrzebę próbuje rozbudzać w studentach  AHE, WSB oraz Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

 

 

Filolozfia w szkole studia podyplomowemgr Szymon Iwanowski - szkoleniowiec i nauczyciel akademicki; dydaktyk kursów etycznych i okołoetycznych od roku 2000. Sympatyk i praktyk e-learningu od 2003 roku (przeprowadzonych ponad sto kursów e-learningowych). Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego (2005). Posiada kwalifikacje czynnego zawodowo nauczyciela (2006). Absolwent Łódzkiej Szkoły Trenerów (roczny kurs trenerski, OPUS 2010). Od trzech lat współpracuje z III sektorem (szkolenia, koordynacje) – m.in. autor broszury i tematyki programów TV w ramach projektu Kształcenie ustawiczne – aktualne kompetencje i kwalifikacje (www.ksztalcsie.pl). Współautor artykułu E-filozofia: e-learning i b-learning w nauczaniu filozofii, w książce Filozofia. Edukacja interaktywna, pod red. A. Pobojewskiej (Wydawnictwo STENTOR, Warszawa 2012).

 

dr Edyta Pietrzak filozofia w szkole ckpEdyta Pietrzak doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce. Pracuje w Instytucje Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami PŁ. Autorka książek Ku globalnemu społeczeństwu obywatelskiemu. Transgresje idei (2014), Aksjologia życia publicznego (2011), Wolność równość i siostrzeństwo (2008), Podmiot osoba tożsamość (2007), Kobiety mówią o swoim życiu, czyli Grupy Poszerzania Świadomości (2006). Zajmuje się teoriami polityki globalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz peryferiami sfery publicznej.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
Organizacja

Organziatorem studiów podyplomowych Filozofia w szkole z elementami metody projektów jest Centrum Kształcenia Podyplomowego we wspólpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Zajęcia organizowane sa w formule blended-learning:

 • Online – na platformie zdalnego nauczania
 • Stacjonarnie – 6 zjazdów weekendowych (soboty i niedziele) Część zajęć stacjonarnych organizowanych będzie w przestrzeni pozaakademickiej - w muzeach, salach kinowych, kawiarniach, galeriach sztuki.
Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni