3 semestry /3 600 PLN / wychowanie-do-zycia-w-rodzinie-1Płatne w 10 ratach
Dostępne miastaStudia Online
65% On-Line
35% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 6
Cel Studiów

Celem studiów podyplomowych Wychowanie do życia w rodzinie jest zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej antropologii, etyki, socjologii, prawa, zagadnień biomedycznych, psychologiczno-pedagogicznych, seksuologicznych oraz metodyki i dydaktyki przedmiotu. Nabyte przez uczestników wiedza i umiejętności mają przyczynić się do zwiększenia profesjonalizmu i skutecznego poszukiwania sposobów nauczania i prowadzenia pracy wychowawczej.

Adresaci

Studia podyplomowe Wychowanie do życia w rodzinie kierujemy do nauczycieli, którzy chcą uzyskać metodyczne i merytoryczne kompetencje umożliwiające nauczanie przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Uczestnikami studiów mogą być absolwenci studiów magisterskich posiadający przygotowanie pedagogiczne.

W programie

Program studiów podyplomowych Wychowanie do życia w rodzinie obejmuje następujące zagadnienia:

 • Biomedyczne aspekty rozwoju człowieka
 • Etyka życia rodzinnego
 • Podstawy prawa małżeńskiego i rodzinnego
 • Psychologia małżeństwa i rodziny
 • Komunikacja w rodzinie
 • Dydaktyka i metodyka nauczania przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”
 • Podstawy poradnictwa młodzieżowego i rodzinnego w Polsce
 • Wprowadzenie do seksuologii
 • Polityka rodzinna w Polsce i w krajach Unii
Korzyści

Absolwent studiów podyplomowych Wychowanie do życia w rodzinie uzyska:

 • przygotowanie do efektywnego nauczania przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie,

a także:

 • zdobędzie i pogłębi wiedzę z zakresu integralnego ujęcia ludzkiej płodności i osiągania dojrzałości psychoseksualnej,
 • wykształci postawy prorodzinne,
 • zapozna się ze skutecznymi metodami wspomagania ucznia w planowaniu rodziny w sferze procesów emocjonalno – motywacyjnych,
 • zostanie przygotowany do samodzielnego i dojrzałego funkcjonowania w życiu rodzinnym i zawodowym.
Czas trwania

3 semestry – 350 godzin

Opiekun merytoryczny

mgr Marzenna Piwowar-Zrazek

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem kształcenia na studiach podyplomowych Wychowanie do życia w rodzinie jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia