Rachunkowość budżetowa JST- Studia Podyplomowe

Rachunkowość budżetowa Jednostek Samorządu Terytorialnego

2 semestry / / Łódź / Płatne w 8 ratach
Cel Studiów

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej i nowoczesnej wiedzy z zakresu przepisów prawnych, odnoszących się do gospodarki i polityki finansowej JST, ze szczególnym uwzględnieniem procedury budżetowej, wykształcenie umiejętności właściwego planowania finansowego dochodów i wydatków budżetowych oraz współdziałania jednostek samorządowych z ich otoczeniem zwłaszcza budżetowym.

Adresaci

Studia podyplomowe adresowane są do wszystkich osób, które pragną zdobyć, usystematyzować lub pogłębić wiedzę z obszaru finansów publicznych, zwłaszcza samorządowych, a także systemów rachunkowości budżetowej. W szczególności oferta skierowana jest do pracowników jednostek samorządowych wszystkich szczebli – gminnego, powiatowego, wojewódzkiego, odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację gospodarki budżetowej, a także za przygotowanie dokumentacji budżetowej.

W programie

Program studiów podyplomowych umożliwi zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności, koniecznych do pracy w podmiotach samorządowych, głównie komórkach finansowych (budżetowych), których działalność związana jest z przygotowaniem i realizacją budżetów samorządowych, w tym zwłaszcza w zakresie projektowania i realizacji złożonych procesów finansowych, związanych z pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków publicznych. W trakcie zajęć słuchacz będzie miał możliwość zapoznania się z zadaniami, metodami i narzędziami planowania budżetowego i sprawozdawczości budżetowej. Oferowane moduły kształcenia, to zwłaszcza:

 • organizacja i prawne podstawy działania samorządu terytorialnego
 • teoria i praktyka finansów publicznych – zarządzanie finansami w sektorze publicznym
 • rachunkowość budżetowa – dochody i wydatki budżetowe w sprawozdaniach budżetowych
 • problemy ewidencyjne w sprawozdaniach budżetowych
Korzyści

Studia podyplomowe pozwolą wzmocnić indywidualną wiedzę i umiejętności uczestników oraz – w dalszej perspektywie – wykorzystać je do zapewnienia prawidłowości przebiegu procesów decyzyjnych w obszarze gospodarki budżetowej. Po ukończeniu Studiów Podyplomowych Rachunkowość budżetowa Jednostek Samorządu Terytorialnego absolwent będzie:

 • posiadał wiedzę z zakresu zarządzania finansami samorządowymi;
 • znał i rozumiał złożone mechanizmy przepływów finansowych w budżetach samorządów terytorialnych;
 • umiał dokonać oceny procedur budżetowych, planowania budżetowego i wykonania budżetu;
 • wykazywał gotowość rozwiązywania złożonych problemów planistycznych, posługując się nowoczesnymi metodami i narzędziami.

Studia umożliwiają absolwentom wszechstronne i praktyczne przygotowanie do podjęcia pracy na stanowiskach samodzielnych w działach i komórkach finansowych (budżetowych) oraz innych jednostkach, w których niezbędne jest posiadanie wiedzy z zakresu zarządzania finansami publicznymi.

Czas trwania

2 semestry - 222 godziny

Opiekun merytoryczny

dr Robert Krzemień

Kadra

Studia będą prowadzone przez specjalistów z zakresu prawa i administracji oraz finansów, doświadczonych wykładowców – nauczycieli akademickich z wieloletnią praktyką w instytucjach samorządowych.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • kserokopia dowodu osobisteg
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Rachunkowość Budżetowa Jednostek Samorządu Terytorialnego jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Wydziałem Zamiejscowym AHE w Świdnicy.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni
Może Cię również zainteresować: