Edukacja plastyczna z elementami grafiki komputerowej

3 semestry /2 900 PLN / Łódź / Płatne w 10 ratach
Dostępne miasta
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
42 29 95 633
42 63 15 039
ckp@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Studia podyplomowe Edukacja plastyczna z elementami grafiki komputerowej dostarczą Ci szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do:

 • prowadzenia zajęć plastycznych na II, III i IV etapie edukacyjnym w oparciu o nowoczesne metody i narzędzia edukacyjne
 • rozwijania ciekawości poznawczej i kreatywności oraz twórczego myślenia
 • kształtowania postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu
 • projektowania i organizowania wydarzeń artystycznych
 • przygotowania uczniów do uczestnictwa w kulturze
Adresaci

Studia podyplomowe z Edukacji plastycznej skierowane są do nauczycieli, wychowawców, chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu sztuki, arteterapii, psychologii, metodyki wychowania podmiotowego oraz poszerzyć swój repertuar dydaktyczny o elementy grafiki komputerowej. Absolwent tego kierunku zdobywa kwalifikacje nauczyciela plastyki.

W programie

Program studiów podyplomowych z plastyki dla nauczycieli zawiera m.in. zagadnienia z zakresu:

 • techniki plastyczne (rysunek, malarstwo, rzeźba i formy przestrzenne, intermedia)
 • kompozycja i projektowanie graficzne
 • technologie informacyjne i grafika komputerowa w nauczaniu plastyki
 • teoria i historia sztuki
 • psychopedagogika twórczości
 • edukacja ucznia zdolnego
 • wybrane zagadnienia prawa autorskiego
 • metodyka nauczania plastyki
 • edukacja regionalna
 • edukacja filmowa
 • drama w edukacji
 • choreografia z elementami tańca
 • warsztat grupa otwarcia
 • warsztaty z autoprezentacji
 • organizacja wystaw
 • projektowanie warsztatów artystycznych
 • seminarium dyplomowe
Korzyści

Studia podyplomowe nauczyciel plastyki pozwolą absolwentom zdobyć i pogłębić wiedzę z zakresu psychopedagogiki twórczości, edukacji regionalnej, edukacji ucznia zdolnego. Słuchacze poznają narzędzia grafiki komputerowej oraz technologie informacyjne.

Studia podyplomowe z plastyki wyposażą absolwentów w umiejętności komunikacyjne oraz autoprezentacji. Słuchacze poznają zagadnienia z zakresu funkcjonowania w grupie, współpracy w zespole. Rozwijają umiejętności zastosowania poznanych metod kształcenia we własnym środowisku pracy. 

Czas trwania

3 semestry

Opiekun merytoryczny

dr Kamila Lasocińska

dr Elżbieta Woźnicka, dr Andrzej Zbonikowski, dr hab. Elżbieta Dul-Ledwosińska (nadzór Dziekański)

Kadra

Wśród naszej kadry prowadzącej zajęcia na studiach podyplomowych Edukacja plastyczna z elementami grafiki komputerowej  m.in.:

 • prof. Krzysztof Szmidt
 • mgr Katarzyna Bagińska
 • dr hab. Elżbieta Dul-Ledwosińska
 • dr Kamila Lasocińska
 • dr Aurelia Mandziuk
 • dr Beata Marcinkowska
 • dr Kamila Witerska
Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Edukacja plastyczna z elementami grafiki komputerowej jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni