3 semestry /dydaktyka-jezyka-angielskiego-w-edukacji-przedszkolnej-i-wczesnoszkolnejPłatne w 10 ratach
Cel Studiów

Celem studiów podyplomowych Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej jest:

 • Nabycie kwalifikacji metodycznych do nauczania j. angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.
 • Nabycie wiedzy i kompetencji metodycznych z zakresu metod i technik nauczania języka angielskiego w pracy z dziećmi.
 • Doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym.
 • Doskonalenie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego.
Adresaci

Studia podyplomowe kierujemy do osób, które chcą uzyskać kwalifikacje w zakresie dydaktyki języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

W programie

Program studiów podyplomowych Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej zawiera m.in. zagadnienia:

 • praktyczna nauka języka angielskiego
 • dziecięca literatura anglojęzyczna
 • fonetyka
 • podstawy dydaktyki języka obcego
 • metodyka wczesnego nauczania języka angielskiego
 • gry i zabawy w edukacji lingwistycznej
 • psychologiczno-pedagogiczne aspekty edukacji lingwistycznej dzieci
 • technologie informacyjne w nauczaniu
 • higiena i emisja głosu
 • psychologia rozwojowo-wychowawcza dzieci
 • komunikacja interpersonalna
 • rozwijanie myślenia twórczego
 • praktyki

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Korzyści

Absolwent studiów podyplomowych Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej:

 • uzyska kompleksowe przygotowanie metodyczne do prowadzenia zajęć w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego
 • podniesie swoje kompetencje w zakresie znajomości języka angielskiego w czterech głównych aspektach: mówieniu, pisaniu, czytaniu i rozumieniu ze słuchu.
Czas trwania

3 semestry – 350 godzin (w tym 60h praktyk)

Opiekun merytoryczny

mgr Małgorzata Tomczyk

Wymagane dokumenty
 • kopia podpisanego dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
 • formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Dydaktyka języka angielskiego jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni
Może Cię również zainteresować: