Dietetyka genetyczna - Studia Podyplomowe - On-line

Dietetyka genetyczna

2 semestry /3 600 PLN / / Płatne w 8 ratach
Studia Online
60% On-Line
40% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 4
Partner studiów
Cel Studiów

Celem studiów jest zdobycie szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy merytorycznej i metodycznej przygotowującej słuchaczy do pracy w charakterze dietetyków klinicznych, sportowych oraz branży wellness i SPA, którzy wykwalifikowani są w zakresie doradztwa i przeprowadzenia diagnostyki z wykorzystaniem raportów i analiz z zakresu nowoczesnej diagnostyki polimorfizmów genetycznych związanych z redukcją masy ciała oraz utrzymaniem prawidłowej masy ciała; postępowania dietetycznego umożliwiającego prowadzenie zdrowego stylu życia, umożliwiającego zapobieganie rozwoju wybranych chorób metabolicznych. Uczestnicy zostaną przeszkoleni z zakresu sprzedaży oraz komunikacji interpersonalnej, celem przygotowania do tworzenia własnych narzędzi pracy
z zakresu przeprowadzenia konsultacji dotyczącej przedstawienia oferty oraz sprzedaży. Takie przygotowanie pozwoli na długoterminową współpracę z klientem / pacjentem w celu wdrożenia i zastosowania zmian w zakresie żywienia oraz wysiłku fizycznego.

Celem studiów pozostaje uzyskanie szerokiej wiedzy nie tylko z zakresu genetyki, ale także immunologii, nietolerancji pokarmowych, celem profesjonalnego, jasnego i merytorycznego przedstawienia i rozróżnienia oferty dostępnej w zakresie nowoczesnej diagnostyki, jak również możliwości prawdziwego zindywidualizowania jadłospisu i podjęcia prawidłowej współpracy z pacjentem / klientem.

Adresaci

Studia skierowane są do  absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich, obecnych lub przyszłych pracowników służby zdrowia, dietetyków, trenerów personalnych, doradców żywieniowych; prowadzących własną działalność lub zatrudnionych w placówkach medycznych, klubach sportowych, a także w ośrodkach wellness oraz SPA.

W programie
 • Genetyka
 • Nowoczesna diagnostyka z elementami diagnostyki nietolerancji pokarmowych
 • Interpretacja wyników badań laboratoryjnych
 • Celiakia; charakterystyka choroby; diagnostyka genetyczna i immunologiczna w rozpoznaiu celiakii
 • Nutrigenetyka
 • Polimorfizmy genetyczne w dietetyce zgodne z raportem Lifegenetics
 • Choroby genetyczne i ich diagnostyka
 • Indywidualny plan działania
 • Zastosowanie systemu IT w raportach nutrigenetycznych,
 • Teoria sportu
 • Elementy fizjologii
 • Odnowa biologiczna
 • Warsztat Komunikacji interpersonalnej
 • Coaching w promocji zdrowia
 • Warsztat pracy z klientem
 • Seminarium dyplomowe
Korzyści

Absolwenci kierunku uzyskują:

 • przygotowanie do pracy w charakterze doradcy z zakresu nowoczesnej diagnostyki
 • umiejętności przygotowanie indywidualnej oferty z zakresu profesjonalnej diagnostyki związanej z pracą dietetyka, trenera personalnego, promotora zdrowia, doradcy żywieniowego
 • przygotowanie z zakresu komunikacji interpersonalnej i sprzedaży przygotowanej, zindywidualizowanej oferty z zakresu produktów; diagnostyki medycznej
 • umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu nutrigenetyki
 • umiejętność zastosowania nowoczesnej diagnostyki z zakresu polimorfimów DNA;
 • umiejętność interpretacji raportów analiz polimorfizmów DNA; oraz kompetentnego
  i zrozumiałego dla pacjenta prezentowania raportów uzyskanych wyników
 • umiejętność autoprezentacji celem uzyskania sukcesu z zakresu pracy w gabinecie
 • umiejętność pobrania próbki materiału genetycznego, jako materiału niezbędego do analiz i przygotowania raportów
 • układanie indywidualnych jadłospisów opartych na analizach polimorfizmów DNA wykorzystując obecne narzędzia pracy do układania jadłospisów oraz z wykorzystaniem nowoczesnych systemów IT.

W trakcie kształcenia słuchacze doskonalą umiejętnosci i kompetencje:

 • prowadzenie konsultacji, by pomyślnie zachęcić do wykorzystania rozwiązania LifeGenetics w indywidualizacji jadłospisu
 • przedstawienie raportu pacjentowi; jak w komfortowej atmosferze przedstawić raport Lifegenetics
 • wykorzystywania rozwiązań informatycznych Lifegenetics jako praktycznego i skutecznego rozwiązania w gabinecie dietetyka oraz komunikacji z pacjentem.
Czas trwania

210 h – 2 semestry

Opiekun merytoryczny

mgr Joanna Szurkowska

Kadra

Wśród naszej kadry m.in.:

Joanna Szurkowska – biolog, dietetyk kliniczny i sportowy z wieloletnim doświadczeniem pracy w gabinecie. Właścicielka poradni  Dietadlazdrowia.com oraz Inkubatora dla dietetyków. Absolwentka Poznańskiego UAM,UP, doktorantka Poznańskiego AWF.
Współpracuje z prestiżowym Klubem Sportowym Red Fitness,  Body Work oraz

 Wielkopolskim Centrum Terapii Naturalnych.

     Specjalizacja praktyki w zakresie żywienia zgodnego z analizą polimorfizmów DNA;
w alergiach 
i nietolerancjach pokarmowych, w chorobach układu pokarmowego, tarczycy,
w chorobach autoimmunologicznych.
Wiedzę z zakresu nutrigenetyki oraz mikrobioty jelit, wykorzystuje w dietetyce klinicznej  i dietetyce sportowej.

         Profesjonalne żywienie sportowców indywidualnych oraz prowadzenie
wykładów z zakresu żywienia w Klubach Sportowych różnych dyscyplin oraz jako wykładowca kierunku dietetyka sportowa AWF Ponań.

Z lekarzem specjalizacji chorób metabolicznych prowadzi współleczenie i zapobieganie chorobom cywilizacyjnym tj. otyłość, cukrzyca typu II, hiperlipidemia, miażdżyca.
Jako sportowiec z licznymi startami w LA oraz w zgodzie z ideą holistycznej i długoterminowej współpracy z klientem, mobilizuje do systematycznego uprawiania ulubionej dyscypliny sportowej z udziałem trenera oraz terminowych konsultacji z fizjoterapeutą. Tylko współpraca specjalistów różnych dziedzin, pozwala na uzyskanie sukcesu podopiecznych. Zmiana to praca w zakresie zdrowia, stylu życia, a przede wszystkim myślenia i stałego podejmowania słusznego dla siebie wyboru.

Katarzyna Krych-Garsztka Dietetyk kliniczny oraz sportowy, biolog molekularny, doktor nauk o kulturze fizycznej.Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

        Obszary, których dotyczy jej praca to: dietetyka, analiza zmian genetycznych w odniesieniu do: metabolizmu, nadwrażliwości i alergii pokarmowych, a także aktywności fizycznej; przywracanie równowagi organizmu poprzez stosowanie naturalnych produktów oraz suplementów. Prowadzi konsultacje dietetyczne, wykłady, warsztaty.

Przeciwniczka diet drastycznych oraz monodiet.

Jacek JarząbFizjoterapeuta, doktorant Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Absolwent  Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu ze specjalizacją Fizjoterapia w Chorobach Cywilizacyjnych. Ukończył liczne kursy związane z pracą zawodową m.in. knesiology taping, masażu tkanek głębokich, masażu klasycznego oraz terapii manualnej. Podczas pracy naukowej zajmuje się aktywnością fizyczną, odpornością na zmęczenie oraz odnową biologiczną. W pracy zawodowej najczęściej styka się z problemami osób dorosłych oraz w mniejszym stopniu młodzieży.

      Podczas pracy w gabinecie zajmuje się wszystkimi dolegliwościami narządu ruchu (rwa kulszowa, łokieć tenisisty i golfisty, bóle kręgosłupa C,Th,L-S, itp.), rehabilitacją pourazową, bólem głowy.

Pasjonat różnorodnej aktywności fizycznej: bieganie, snowboarding, wakeboarding, windsurfing, piesze wycieczki górskie, pływanie.

Katarzyna Ziółkowska-Szyszło – psycholog, doradca dla dorosłych, coach, superwizor systemowy, trener.  Specjalista z różnorodnym i ponad 20-letniem doświadczeniem zawodowym, zdobytym w pracy z ludźmi na rzecz pożądanych przez nich zmian w sferze osobistej i zawodowej. Współpracowała z organizacjami biznesowymi, budżetowymi i pozarządowymi oraz administracją publiczną. Pracuje z osobami dorosłymi. Klienci w tej współpracy doceniają przede wszystkim: wiedzę i doświadczenie, konkretność i zorganizowanie, komunikatywność i poczucie humoru.Prowadziła zajęcia dydaktyczne dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Miały one charakter warsztatów prowadzonych przez praktyka i kierowane były do studentów studiów dziennych oraz podyplomowych. Współpracowała także w zakresie badań jakościowych FGI (focus group interview) z Collegium da Vinci w Poznaniu (rola moderatora FGI i analityk, problematyka dostosowania ofert szkół wyższych do rynku pracy). Od 1991 prowadzi konsultacje i doradztwo psychologiczne.

Zrealizowała ponad:  700 godzin coachingu, 2 100 dni szkoleniowych (jednostkowe szkolenia oraz projekty szkoleniowe) oraz 1 600 godzin superwizji systemowych. W pracy zawodowej stawia na rozwiązania i projekty zindywidualizowane, bo są lepsze od gotowych oraz na użyteczność. Myślenie i działanie opiera na paradygmacie systemowym. Poza nim ceni działania kreatywne, słowa i twórcze pisanie.

Dorota Krzewińska – Ekonomista, dietetyk, współwłaściciel i Partner Zarządzający CoWinners Sp. z o.o. – zajmującej się komercjalizacją wyników badań naukowych. Jest współautorem ponad 50 ekspertyz z zakresu komercjalizacji, wycen oraz analiz rynkowych dla nowych produktów - m.in. związanych z szeroko pojętą ekologią, bioaktywną żywnością o właściwościach prozdrowotnych oraz chorobami cywilizacyjnymi. Prywatnie od 11 lat mama dwóch bezglutenowców.  Propagator medycyny stylu życia, stara się łączyć prywatne pasje z życiem zawodowym. Dzięki współpracy z polskim i zagranicznym środowiskiem naukowym zdobywa wiedzę dotyczącą najnowszych osiągnięć w dziedzinach związanych z medycyną, dietetyką i żywieniem. Uczestniczy również w wielu konferencjach i szkoleniach dotyczących chorób cywilizacyjnych oraz dietoterapii. Członek Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Obecnie zaangażowana w przygotowywanie projektów badawczo-rozwojowych związanych z chorobami glutenozależnymi i alergiami, prowadzi również  szkolenia i warsztaty związane z celiakią i nietolerancjami pokarmowymi.

 

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • kserokopia dowodu osobistego
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Dietetyka Genetyczna jest Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi we współpracy z Life Genetics.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni