2 semestry /3 600 PLN / Łódź / Płatne w 8 ratach
Dostępne miastaStudia Online
60% On-Line
40% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 4
Cel Studiów

Przygotowanie:

1/ do prowadzenia procesu terapii uczniów z ADHD w środowisku przedszkola, szkoły i pracy pozaszkolnej

2/ do organizowania i prowadzenia działań z zakresu psychoedukacji i wsparcia rozwoju kompetencji wychowawczych rodziców uczniów z ADHD

3/ do działalności konsultacyjnej i doradczej w zespołach terapeutyczno-edukacyjnych.

Adresaci

Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli, asystenci uczniów i nauczycieli.

Pedagogowie i psychologowie (szkolni, kadra PPP).

Socjoterapeuci, psychoterapeuci.

Kuratorzy sądowi, asystenci rodziny, terapeuci środowiskowi.

W programie

Studia realizowane są pod patronatem Stowarzyszenia Atena - łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa ADHD.

Program studiów zawiera 4 wiodące moduły:

1/ Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży z ADHD, w tym:

  • Podstawy diagnozy klinicznej ADHD
  • Diagnoza funkcjonalna uczniów z ADHD

2/ Kompleksowa terapia wobec problemów poznawczych i społecznych ucznia z ADHD, w tym:

  • Terapia procesów uwagi fragmentarycznych deficytów rozwojowych
  • Terapia behawioralna
  • Socjoterapia w usprawnianiu społecznego funkcjonowania uczniów z ADHD
  • Terapia przez sztukę
  • Dietoterapia i suplementacja w osłabianiu problemów z uwagą i impulsywnością ucznia z ADHD
  • Techniki relaksacyjne w regulowaniu emocji ucznia z ADHD
  • Tworzenie indywidualnych programów behawioralnych w pracy z dzieckiem z ADHD

3/ Psychoedukacja i wspieranie rozwoju kompetencji wychowawczych rodziców i dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli uczniów z ADHD, w tym:

  • Prawne podstawy organizowania działań terapeutycznych i wspierających wobec dzieci z ADHD i ich rodziców
  • Formy i metody pracy z rodzicami uczniów
  • Formy i metody pracy dydaktycznej z uczniem z ADHD

4/ Trening kompetencji terapeutycznych i doradczych

Korzyści

Absolwent uzyska specjalistyczny poziom wiedzy i umiejętności jej zastosowania do prowadzenia działań o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym i doradczym wobec dzieci i adolescentów z ADHD. Będzie gotów do organizowania globalnego wspierania rozwoju uczniów z ADHD oraz prowadzenia warsztatów kompetencji dla nauczycieli i rodziców. Uzyskane zasoby uczynią z Absolwenta cennego członka zespołów terapeutyczno-edukacyjnych działających w szkole i poza nią. Uzyskanie kwalifikacji w zakresie kompleksowej terapii i wspierania rozwoju dzieci i młodzieży z ADHD.

Czas trwania

2 semestry, 240 h (w tym 60 h praktyk)

Opiekun merytoryczny

dr Wanda Baranowska, mgr Iwona Wojtacka

Kadra

dr Wanda Baranowska, nauczyciel kształcenia zintegrowanego, nauczyciel akademicki, diagnosta i terapeuta, badacz stanu społecznego funkcjonowania osób z ADHD

dr Justyna Leszka, specjalista terapii uczniów z niepełnosprawnością społeczną, diagnosta i terapeuta pedagogiczny, logoterapeuta

mgr Iwona Wojtacka, doświadczony pedagog, socjoterapeuta, dyrektor gimnazjum, Prezes Stowarzyszenia Atena - łódzkiego oddziału PTADHD

mgr Krzysztof Wilski, socjoterapeuta – wykładowca i praktyk

mgr Kamila Sierocka, specjalista technik relaksacyjnych

dr Katarzyna Foczpańska-Olejnik, lekarz psychiatra

mgr Anna Zarębska, psycholog, doświadczenie w pracy z dziećmi z ADHD i ich rodzinami

Wymagane dokumenty
  • kopia podpisanego dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
  • formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Kompleksowa terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z ADHD jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

  • 4 zjazdy stacjonarne w całym toku studiów (sobota, niedziela = 20 godz. dyd.) z zajęciami warsztatowymi i treningami kompetencji
  • Udział w stacjonarnych zajęciach dydaktycznych podopiecznych Stowarzyszenia Atena (uczniowie z ADHD oraz ich rodzice/opiekunowie)

 

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

  • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
  • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni