2 semestry /2 900 PLN / OR Wieluń / Płatne w 8 ratach
Dostępne miastaStudia Online
50% On-Line
50% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 5
Partner studiów
Cel Studiów

Celem studiów jest przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania organizacji w sferze kultury w warunkach gospodarki rynkowej  i kształcenie umiejętności skutecznego działania i współdziałania oraz kreowania wydarzeń kulturalnych w nowych przestrzeniach i warunkach ekonomicznych i społecznych. Uczestnicy doskonalą umiejętności kompetencje interpersonalne oraz umiejętności pozyskiwania środków finansowych z sektora biznesu na rzecz kultury.

Adresaci

Studia dedykowane sa do osób, które chcą rozwijać kompetencje menedzerskie oraz umiejętnosci formułowania i wdrażania innowacyjnych projektów kulturalnych. Do udziału szczególnie zapraszamy osoby pracujące lub planujących w przyszłości pracować w obszarach  szeroko pojętej kultury formalnej i nieformalnej jak również pracowników samorządów lokalnych zajmujących się organizowaniem różnego rodzaju imprez kulturalnych, pracowników starostw, urzędów wojewódzkich zatrudnionych w komórkach organizacyjnych zajmujących się sferą kultury, artystów oraz osób wiążących swoją przyszłość zawodową z tą dziedziną życia społecznego.

W programie
 • Warsztat umiejętności interpersonalnych menadżera
 • Trening twórczego myslenia
 • Polityka kulturalna państwa,
 • Ekonomika kultury, rynek, marketing, zarządzanie ryzykiem.
 • Instytucje kultury, formy działalności, podstawy prawa gospodarczego
 • Organizacja i zarządzanie, placówka kultury
 • Prawo finansowe
 • Unia Europejska a współpraca krajów członkowskich w dziedzinie kultury
 • Źródła finansowania kultury
 • Marketing w kulturze
 • Doskonalenie zawodowe menedżera kultury
 • Budowanie sieci współpracy w sektorze publicznym i prywatnym
 • Organizacja imprez w przestrzeni publicznej
 • Negocjacje
 • Współpraca z mediami i instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego
 • Kreowanie, przygotowywanie i realizacja projektów kulturalnych
 • Projekt dyplomowy
Korzyści

Studia umożliwiają uczestnikom studiów:

 • Rozwój nie tylko kompetencji menadżerskich i interpersonalnych, niezbedfnych do pracy menadżerskiej w obszarze kultury
 • Tworzenia autorskich projektów kulturalnych dla instytucji otoczenia społeczno-gospodarczego
 • Spotkania z praktykami i ekspertami ze świata kultury

Dodatkowo uczestnicy studiów maja możliwość spotkań z ikonami świata kultury w ramach seminariów fakultatywnych „Warsztaty Mistrzów”  m.in.: Ilona Adamska, Kamila Sowińska (Menedzer Blue Cafe), Katarzyna Łukowska – Agencja reklamowa 6 szpilek.

Czas trwania

2 semestry – 200 godzin / 100 h S + 100h E – 5 zjazdów stacjonarnych

Opiekun merytoryczny

mgr Monika Kamieńska - Dyrektor Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Łodzi, partnera meroterycznego studiów.

Kadra

Kadrę wykładowców i trenerów stanowią pracownicy naukowi AHE oraz doświadczeni praktycy związani z różnorodnymi instytucjami kultury.

Wśród nasze kadry m.in.:

 • Monika Kamieńska – absolwentka filologii polskiej UŁ. Z wykształcenia filolog, pedagog, ​​manager kultury, nauczyciel akademicki, ​trenerka personalna - z zamiłowania działaczka społeczna, wokalistka, dziennikarka. Była nauczycielką, trenerką, doradcą metodycznym, ekspertką Ministra Edukacji Narodowej, dyrektorką Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima, dyrektorką generalną firmy medycznej. 

  Aktywnie działa na rzecz kultury i edukacji a także na rzecz dzieci, młodzieży i osób starszych. Aktywnie bierze udział w akcjach charytatywnych i kampaniach społecznych. Organizatorka Festiwalu Łódź Miastem Kobiet, konkursu Łódź Miastem Talentów.

  Nagrodzona za pracę zawodową medalem: "Zasłużony dla Kultury Polskiej" oraz medalem KEN, Nagrodą Prezydenta Miasta Łodzi. Otrzymała wyróżnienie w konkursie Akcja Akacja, zajęła II miejsce w ogólnopolskim konkursie Kobieta Spełniona, została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie na osobowość roku Silva Virium.
  Ambasadorka Fundacji "Krwinka", honorowa Członkini Łódzkiego Kongresu Kobiet. Za pracę na rzecz dzieci i młodzieży uhonorowana wyjątkowym, przyznawanym przez Kapitułę Dziecięcą Medalem Serce Dziecku.

  Prywatnie szczęśliwa matka, żona i babcia. Obecnie Dyrektorka Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych, Pełnomocnik Prezydent Miasta Łodzi d.s. Równego Traktowania

 • Ilona Adamska – absolwentka filozofii i dziennikarstwa na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie oraz kursu doktoranckiego na UKSW w Warszawie, wydawca i redaktor naczelna Law Business Quality i Imperium Kobiet, właścicielka Agencji Wydawniczo-Promocyjnej I.D. Media, Ambasadorka Przedsiębiorczości Kobiet, laureatka plebiscytu Kobiecy Biznes 2014. Od ponad 10 lat prowadzi z sukcesem swoją firmę, wydając nie tylko magazyny, ale także blogi, portale lifestyle’owe. Pomysłodawczyni Akademii Law Business Quality - inspirujących spotkań dla kobiet sukcesu. Od wielu lat działa społecznie i charytatywnie, wspierając Fundację Sukces oraz Fundację Krwinka. Jest autorką książki „Ona w jego oczach. Znani mężczyźni o kobietach”, za którą otrzymała nagrodę Medialne Smoki 2013. Jej firma I.D.MEDIA. pojawiła się w prestiżowym albumie "Diamenty Forbesa 2016" wśród 100 firm najszybciej zwiększających swoją wartość. Prywatnie zakochana w koszykówce, teatrze i Bieszczadach, z których pochodzi.

 • Katarzyna Wara-Wąsowska (ur. 18 kwietnia 1966 r.) – psycholog, wieloletni trener osobisty, specjalista ds. zarządzania i marketingu. W latach 1985-90 studiowała psychologię na Uniwersytecie Łódzkim, ukończyła podyplomowe studia w dziedzinie Zarządzania Jakością na SGH, liczne kursy i szkolenia. Od 20 lat pracuje w biznesie od 1996 do 2002 – trener i wykładowca wielu uczelni biznesowych (m.in. Polsko Amerykańskie Centrum Zarządzania, CIM). Współautorka wielu programów szkoleniowych dla takich firm jak: Gilette Poland S.A., Olimpia, Polsko Amerykańskie Centrum Zarządzania, Garant Obuwie plus Moda, Sieć sklepów Athlets Foot, Venezia, Michalczyk i Prokop i ok 100 innych. Specjalista w zakresie szkoleń z zarządzania, marketingu relacyjnego, specjalista w zakresie rekrutacji i badań klimatu organizacyjnego firmy. Od 2003 - 2009 roku dyr. ds. sprzedaży i marketingu odpowiedzialny za całokształt planowania i realizacji sprzedaży i promocji produkcyjnej firmy tekstylnej na rynku polskim i zagranicznym ( Rosja, Skandynawia, Niemcy). Od 2009 roku do dnia dzisiejszego, po zmianie zakresu działania firmy, dyr.ds. sprzedaży i promocji w Centrum Biznesowym Synergia.

   

oraz:

 • Teresa Latuszewska Syrda – prezes Fundacji Urban Forms

 • Aleksandra Podębska – specjalista d.s. organizacji pozarządowych i projektów
 • Katarzyna Trzcińska – specjalista d.s. zarządzania kryzysowego i analizy ryzyka
 • mec. Krzysztof Górski – prawnik, specjalista prawa pracy i organizacji instytucji kultury
 • Jacek Grudzień – dziekan kierunku Dziennikarstwo AHE, Dyrektor TVP Łódź
Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Kreatywny menedżer kultury jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni