Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem oraz z zespołem Aspergera

2 semestry /2 900 PLN / Łódź / Płatne w 8 ratach
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
42 29 95 633
42 63 15 039
ckp@ahe.lodz.pl
Partner studiów
Cel Studiów

Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem oraz z zespołem Aspergera studia podyplomowe, przygotowują słuchaczy do pracy terapeutycznej i edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zespołem Aspergera. 

Studia podyplomowe z autyzmu mają wyposażyć słuchaczy w umiejętności diagnozy funkcjonanej oraz umiejętności tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapetycznych dla osób z ASD na wszystkich poziomach edukacyjnych. Studia podyplomowe Terapia dzieci z autyzmem przygotowują słuchaczy do rozpoznawania trudności towarzyszących zaburzeniom ze spektrum ASD.

Absolwenci tego kierunku będą w stanie przeprowadzić wczesną interwnecję diagnostyczno-terapeutyczną dla dzieci z autyzmem. Jako terapeuci będą planować pracę edukacyjną z dziećmi i młodzieżą ze spektrum ASD.

Adresaci

Studia podyplomowe Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem oraz z zespołem Aspergera adresowane są do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zespołem Aspergera, w szczególności dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli wspierających, na wszystkich poziomach edukacyjnych oraz dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz innych zainteresowanych. 

W programie

W programie studiów podyplomowych Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem oraz z zespołem Aspergera znalazły się zagadnienia związane z diagnozą nozologiczną i funkcjonalną, określaniem kierunków rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży z ASD. Na wszystkich etapach edukacyjnych, opracowywaniem indywidualnych rozwiązań takich jak zajęcia indywidualne i grupowe (TUS, TUK, itp.), umiejętność dostosowania sprawdzianów i egzaminów do wiedzy i możliwości ucznia, elastyczność nauczyciela i terapeuty w pracy z dziećmi i młodzieży z ASD, praktyczne rozwiązania terapeutyczne.

Korzyści

Absolwent uzyska następujące korzyści:

1. Umiejętność organizowania pracy edukacyjnej i terapeutycznej z osobami ze spektrum ASD na wszystkich etapach edukacyjnych.

2. Umiejętności związane z przeprowadzeniem diagnozy funkcjonalnej i opracowania programów terapeutycznych na wszystkich poziomach edukacyjnych.

3. Wiedzę na temat metod terapeutycznych opartych o „evidence based”.

4. Wiedzę jak rozwijać obszary deficytowe osób z ASD, w tym jak pracować nad kształtowaniem kompetencji społecznych i rozwojem komunikacji.

5. Umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb uczniów z ASD.

 

Czas trwania

2 semestry 280 godzin

Opiekun merytoryczny

mgr Magdalena Charbicka

Kadra

mgr Magdalena Charbicka oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, wykładowca akademicki, udział w projekcie walidacyjnym narzędzia do diagnozy zaburzeń autystycznych ADOS-2 i ADI-R; prowadzi TUS-y i zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z ASD w Pracowni Diagnostyczno-Terapeutycznej „SENSORIS”, prywatna praktyka terapeutyczna

dr Violetta Florkiewicz – pedagog, oligofrenopedagog, logopeda, III stopień specjalizacji w zakresie logopedii, konsultant ds. Terapii pedagogicznej w WODN, specjalista w zakresie metodyki pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną oraz specyficznymi trudnościami w uczeniu się, autorka programów studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika i Terapia pedagogiczna z elementami logopedii, autorka licznych artykułów w czasopismach pedagogicznych oraz publikacji Terapia pedagogiczna – scenariusze zajęć, posiada bogate doświadczenie edukatorskie, autorka  licznych projektów – realizowanych w ramach grantów.

mgr Renata Frontczak – psycholog-diagnosta, terapeuta poznawczo-behawioralny, polonista i egzaminator  maturalny, praktyk w pracy z dziećmi i młodzieżą z ASD, trener programu „Przyjaciele Zippiego”, socjo i arte terapeuta osób z zaburzeniami rozwojowymi, prowadzi TUS-y dla dzieci i młodzieży z ASD w Pracowni Diagnostyczno-Terapeutycznej „SENSORIS”.

mgr Ilona Kraska – oligofrenopedagog, terapeuta osób z ASD, specjalista od rozwijania komunikacji alternatywnej i  w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, udział w projekcie walidacyjnym narzędzia do diagnozy zaburzeń autystycznych ADOS-2 i ADI-R.

Wymagane dokumenty
  • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • formularz zgłoszeniowy
  • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem oraz z zespołem Aspergera jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

  • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
  • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni