Oligofrenopedagogika

3 semestry /3 600 PLN / / Płatne w 10 ratach
Dostępne miasta
 • Łódź
 • Filia Wodzisław Śląski
 • Filia Jasło
Studia Online
65% On-Line
35% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 6

Cel Studiów

DODATKOWY NABÓR NA KIERUNEK OLIGOFRENOPEDAGOGIKA!

Szanowni Państwo, Centrum Kształcenia Podyplomowego rozpoczęło dodatkowy nabór na kierunek Oligofrenopedagogika w Łodzi, który planujemy rozpocząć jeszcze w roku akademickim 2018-2019.

Serdeczenie zapraszamy do rejestracji!

Celem studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności potrzebne do podejmowania skutecznych działań edukacyjnych i rewalidacyjnych w stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu, od lekkiego do głębokiego.

Adresaci

Studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki adresujemy do osób pragnących zdobyć przygotowanie do pracy w szkołach i ośrodkach specjalnych – sprofilowanych na kształcenie osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także w oddziałach integracyjnych szkół ogólnodostępnych oraz w placówkach pracy z dorosłymi.

W programie

Program studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika obejmuje zagadnienia związane z:

 • koncepcjami edukacji osób z upośledzeniem umysłowym (słuchacz stosuje je w planowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej);
 • diagnozą potrzeb edukacyjnych uczniów o obniżonej, w różnym stopniu, sprawności intelektualnej;
 • metodami i technikami wspierającymi rozwój dzieci z upośledzeniem umysłowym w różnym stopniu;
 • zastosowaniem zasady indywidualizacji w usprawnianiu psycho – społecznym swoich uczniów oraz wyborem metod i form pracy.

Szczegółowe treści kształcenia zgodne są z wykazem zagadnień zawartych w Standardach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. do Rozp. MNiSW z dn. 17.01.2012).

Korzyści

Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie Oligofrenopedagogiki pozwoli na:

 • uzyskanie przygotowania do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną na różnych stopniach głębokości – w placówkach i szkołach specjalnych oraz w oddziałach integracyjnych szkół masowych,
 • uzyskanie przygotowania do pracy w placówkach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – takich jak warsztaty pracy chronionej, warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu i in.

 

Czas trwania

3 semestry – 345 godzin (w tym 30 h zajęć praktycznych i wizyt studyjnych w placówkach) + 90 godzin praktyk samodzielnych słuchacza

Opiekun merytoryczny

dr Violetta Florkiewicz

Kadra

Wśród naszej kadry m.in.:

dr Violetta Florkiewicz – pedagog, oligofrenopedagog, logopeda,  III stopień specjalizacji w zakresie logopedii, konsultant ds. Terapii pedagogicznej w WODN, specjalista w zakresie metodyki pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną oraz specyficznymi trudnościami w uczeniu się, autorka programów studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika i Terapia pedagogiczna z elementami logopedii, autorka licznych artykułów w czasopismach pedagogicznych oraz publikacji Terapia pedagogiczna – scenariusze zajęć, posiada bogate doświadczenie edukatorskie, autorka  licznych projektów – realizowanych w ramach grantów.

mgr Renata Kosińska-Graf – oligofrenopedagog, logopeda, ekspert MEN ds. uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych, bogate doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, doświadczony i czynny oligofrenopedagog.

mgr Elżbieta Cieślak – pedagog, oligofrenopedagog, wieloletni wizytator Kuratorium Oświaty w obszarze kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, biegła znajomość prawa oświatowego w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi doświadczony oligofrenopedagog, głównie w kontekście pracy z dzieckiem z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

mgr Anna Tomaszewska – tyflopedagog, oligofrenopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących, bogate doświadczenie edukatorskie, doświadczony i czynny tyflopedagog.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych w zakresie Oligofrenopedagogiki jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni