4 semestry /3 200 PLN / Filia Sieradz / Płatne w 20 ratach
Dostępne miasta
Filia w Sieradzu
ul. Mickiewicza 6
98-200 Sieradz
+48 43 828 63 03
sieradz@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Studia podyplomowe Zamówienia publiczne w jednostkach samorządu terytorialnego przygotowują słuchaczy do pracy w charakterze specjalistów i konsultantów z zakresu zamówień publicznych. Studia kierowane są zarówno do osób pracujących jak i planujących podjąć pracę w administracji publicznej lub w wyspecjalizowanych działach pozyskiwania zamówień publicznych przedsiębiorstw.

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z aspektami organizacyjnymi i prawnymi procesów wydatkowania środków publicznych i zamówień publicznych. W szczególności słuchacze nabędą umiejętności i wiedzę konieczne do zainicjowania oraz sprawnego przeprowadzenia procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Przekazana wiedza i umiejętności praktyczne pozwolą naszym absolwentom obejmować samodzielne stanowiska pracowników odpowiedzialnych za procesy udzielania jak i uzyskiwania zamówień publicznych.

Adresaci

Prawo zamówień publicznych studia podyplomowe przeznaczone są dla osób zawodowo zajmujących się procedurami zamówień publicznych.

Na studiach Zamówienia publiczne, słuchacze zwiększą swoją wiedzę i umiejętności z zakresu zamówień publicznych, co w efekcie oznacza podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych. Oferta skierowana jest również do osób planujących podjęcie pracy, w której niezbędne jest posiadanie wiedzy i umiejętności praktycznych oferowanych w programie studiów.

Adresatami studiów, są osoby posiadające wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim zatrudnione bądź planujące zatrudnienie w: administracji rządowej, administracji samorządowej, służbie cywilnej, służbach finansowych, organów i instytucji administracji publicznej jak również pracownicy firm, którzy zajmują się procedurami związanymi z zamówieniami publicznymi.

W programie

Program studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • prawo zamówień publicznych RP,
 • europejskie prawo zamówień publicznych,
 • procedury zamówień publicznych – zagadnienia praktyczne,
 • umowy z zakresu zamówień publicznych,
 • system kontroli zamówień publicznych,
 • środki ochrony prawnej w procedurze udzielania zamówień publicznych,
 • prawo finansów publicznych,
 • zarządzanie w administracji publicznej,
 • podstawy prawa i postępowania administracyjnego,
 • prawo ustrojowe administracji publicznej,
 • organizacja i zadania, podstawy prawa cywilnego,
 • podstawy postępowania cywilnego,
 • podstawy prawa gospodarczego i handlowego,
 • prawo budowlane,
 • partnerstwo publiczno-prywatne,
 • pomoc publiczna,
 • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

Korzyści

Absolwenci studiów podyplomowych Zamówienia publiczne w jednostkach samorządu terytorialnego zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu prawa zamówień publicznych. Wiedzę i umiejętności zdobyte na studiach podyplomowych Zamówienia publiczne, absolwenci wykorzystają w pracy w działach zamówień publicznych administracji rządowej bądź samorządowej jak również w przedsiębiorstwach, które zajmują się pozyskiwaniem zamówień publicznych. 

 

Czas trwania

4 semestry

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Zamówienia publiczne w jednostkach samorządu terytorialnego pracy jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni