2 semestry /5 900 PLN / Łódź / Płatne w 8 ratach
Dostępne miastaStudia Online
60% On-Line
40% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 5
Partner studiów
Cel Studiów

Celem studiów jest nabycie przez uczestników kompleksowej wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia i zarządzania projektami informatycznymi oraz przygotowanie do certyfikacji w zakresie międzynarodowych metodyk zarządzania projektami IT (PRINCE2® Foundation, Professional Scrum Master I (PSM I).

Adresaci

- Kierownicy Projektów IT

- Kierownicy Projektów

- Zespoły realizujące projekty

- Pracownicy działów IT

- Administratorzy systemów

- Deweloperzy, analitycy i testerzy aspirujący do roli Kierowników Projektów IT

W programie
 • Wstęp do zarządzania projektami IT. Co wyróżnia projekty IT.
 • Analiza wymagań i analiza biznesowa w projektach IT.
 • Przygotowanie projektu IT.
 • Planowanie projektu IT i definiowanie wymagań jakościowych.
 • Definiowanie ramowych zasad zarządzania projektami IT.
 • Identyfikacja ryzyka w projektach IT.
 • Metoda Scrum w projektach IT.
 • Narzędzia wspierające zarządzanie projektami IT.
 • PRINCE2Agile® - moduł akredytowany przygotowujący do certyfikacji PRINCE2Agile® na poziomie Foundation.
 • Elementy profesjonalnego świadczenia usług informatycznych w oparciu o ITIL®.
 • Umiejętności miękkie kierowników projektów IT: delegowanie, odbieranie, motywowanie, praca zespołowa.
Korzyści

Absolwent po ukończeniu studiów zyska:

 1. Świadectwo ukończenia certyfikowanego szkolenia Prince2 oraz świadectwo ukończenia modułu w oparciu o ITIL.
 2. Pełne przygotowanie i możliwość́ zdobycia międzynarodowego certyfikatu PRINCE2® Foundation
 3. Pełne przygotowanie i możliwość zdobycia certyfikatu Professional Scrum Master I (PSM I)
 4. Kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania projektami IT oraz elementów świadczenia usług informatycznych w oparciu o ITIL®
 5. Umiejętności stosowania technik zarządczych w  projektach IT.
 6. Zapozna się z możliwościami narzędzi IT wspierającymi zarządzanie projektami
 7. Możliwość wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk z doświadczonymi ekspertami w tej dziedzinie.
 8. Wyróżniającą pozycję na rynku pracy, co może być ścieżką rozwoju kariery zawodowej i awansu.
Czas trwania

2 semestry – 180 godzin

Opiekun merytoryczny

Michał Bryndel

Patronat merytoryczny nad programem studiów podyplomowych objęła firma ProjektEvo.

ProjektEvo –  doświadczona firma szkoleniowo - doradcza istniejąca w branży od 2007 roku. Posiada status Akredytowanej Organizacji Szkoleniowej (ATO) w zakresie brytyjskich metodyk zarządzania:

- projektami PRINCE2,

- ryzykiem M_o_R,

- programami MSP.

Firma prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte szyte na miarę pod konkretnego klienta oraz współpracuje z wiodącymi uczelniami w poszczególnych regionach przy organizacji studiów.

ProjektEvo to praktycy w swoich dziedzinach przekazujący praktyczne doświadczenia, wypracowujący realne rozwiązania. Kadra trenerów i konsultantów to ludzie z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym i wdrożeniowym (kierownicy projektów, programów w dużych firmach, konsultanci z międzynarodowym doświadczeniem)

Firma prowadzi działania doradcze i wdrożeniowe w zakresie:

- wdrożeń procesów i narzędzi zarządzania projektami;

- optymalizacji prowadzonych projektów; selekcji projektów do portfolio

- coaching i mentoring dla kadry zarządzającej i kierowników projektów

Więcej o firmie: www.projektevo.pl

Kadra
 1. Adam Chmielewski, PMP – konsultant, trener i praktyk biznesu. Certyfikowany Project Manager PMP®, PRINCE2®, MoR® Approved Trainer, Professional Scrum Master, MSP®, MoP®, AgilePM, PPRINCE2™ Agile Practitioner, ITIL®. Zarządzał oraz uczestniczył w kilkudziesięciu projektach krajowych oraz międzynarodowych w tym jednych z największych projektów IT w kraju. Przeprowadził wiele tysięcy godzin szkoleń w obszarze zarządzania projektami, ryzykiem, zespołami. Przygotował do certyfikacji z sukcesem ponad 1000 kierowników projektów. W obszarze IT specjalizuje się w projektach wdrożeniowych i wytwórczych oraz analizie biznesowej.

 

 1. Michał Bryndel – doświadczony trener i konsultant metodyk i standardów zarządzania projektami, portfelem, ryzykiem, zmianą. i wiedzą ( Akredytowany trener PRINCE2®, MSP®, MoR®, MoP®). Ponad 9000 godzin szkoleń. Konsultant zarządzania portfelowego. Prowadził, nadzorował  bądź doradzał w projektach w wielu firmach, w sektorze publicznym, akademickim jak i w organizacjach pozarządowych zarówno w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii.

 

 1. Tomasz Waleczko – trener II st. Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.; Ukończył Szkołę Trenerów Biznesu Elżbiety Sołtys, Akademię Treningu Interpersonalnego, Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego. Przeprowadził ponad 108000 godzin szkoleń w projektach rozwoju kompetencji dla biznesu, organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządowych. Jest członkiem PTP.

 

 1. Karolina Jarocka – doświadczony Kierownik Projektów i Portfela ze specjalizacją w obszarze IT. Pracuje z dużymi światowymi korporacjami jako Kierownik Projektów IT, coach i trener dla innych kierowników projektów.  Certyfikacje Scrum Mastera i PRINCE2 Practitioner.

 

 1. Dorota Pec – konsultant i trener. Akredytowany trener PRINCE2®, Change Management, PRINCE2 AgileTM Practitioner. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem projektami i zmianami, z wykorzystaniem metodyk PRINCE2 oraz Change Management.

 

 1. Radosław Zając – konsultant i trener. PRINCE2® Approved Trainer. Absolwent MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Zajmuje się analizą biznesową, prowadzeniem projektów oraz rozwijaniem i wdrażaniem zarządzania wiedzą.
Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Zarządzanie projektami informatycznymi jest Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi pod patronatem firmy Projekt Evo.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni