2 semestry / Łódź / Płatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 5 900 PLN

Dostępne miastaStudia Online
60% On-Line
40% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 5
Partner studiów
Cel Studiów

Celem studiów jest nabycie przez uczestników kompleksowej wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia i zarządzania projektami informatycznymi oraz przygotowanie do certyfikacji w zakresie międzynarodowych metodyk zarządzania projektami IT (PRINCE2® Foundation, Professional Scrum Master I (PSM I).

Adresaci
 • Kierownicy Projektów IT
 • Kierownicy Projektów
 • Zespoły realizujące projekty
 • Pracownicy działów IT
 • Administratorzy systemów
 • Deweloperzy, analitycy i testerzy aspirujący do roli Kierowników Projektów IT
W programie
 • Wstęp do zarządzania projektami IT. Co wyróżnia projekty IT.
 • Analiza wymagań i analiza biznesowa w projektach IT.
 • Przygotowanie projektu IT.
 • Planowanie projektu IT i definiowanie wymagań jakościowych.
 • Definiowanie ramowych zasad zarządzania projektami IT.
 • Identyfikacja ryzyka w projektach IT.
 • Metoda Scrum w projektach IT.
 • Narzędzia wspierające zarządzanie projektami IT.
 • PRINCE2Agile® - moduł akredytowany przygotowujący do certyfikacji PRINCE2Agile® na poziomie Foundation.
 • Elementy profesjonalnego świadczenia usług informatycznych w oparciu o ITIL®.
 • Umiejętności miękkie kierowników projektów IT: delegowanie, odbieranie, motywowanie, praca zespołowa.
Korzyści

Absolwent po ukończeniu studiów zyska:

 • Świadectwo ukończenia certyfikowanego szkolenia Prince2 oraz świadectwo ukończenia modułu w oparciu o ITIL.
 • Pełne przygotowanie i możliwość́ zdobycia międzynarodowego certyfikatu PRINCE2® Foundation
 • Pełne przygotowanie i możliwość zdobycia certyfikatu Professional Scrum Master I (PSM I)
 • Kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania projektami IT oraz elementów świadczenia usług informatycznych w oparciu o ITIL®
 • Umiejętności stosowania technik zarządczych w  projektach IT.
 • Zapozna się z możliwościami narzędzi IT wspierającymi zarządzanie projektami
 • Możliwość wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk z doświadczonymi ekspertami w tej dziedzinie.
 • Wyróżniającą pozycję na rynku pracy, co może być ścieżką rozwoju kariery zawodowej i awansu.
Czas trwania

2 semestry – 180 godzin

Opiekun merytoryczny

Michał Bryndel

Patronat merytoryczny nad programem studiów podyplomowych objęła firma ProjektEvo.

ProjektEvo –  doświadczona firma szkoleniowo - doradcza istniejąca w branży od 2007 roku. Posiada status Akredytowanej Organizacji Szkoleniowej (ATO) w zakresie brytyjskich metodyk zarządzania:

 • projektami PRINCE2,
 • ryzykiem M_o_R,
 • programami MSP.

Firma prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte szyte na miarę pod konkretnego klienta oraz współpracuje z wiodącymi uczelniami w poszczególnych regionach przy organizacji studiów.

ProjektEvo to praktycy w swoich dziedzinach przekazujący praktyczne doświadczenia, wypracowujący realne rozwiązania. Kadra trenerów i konsultantów to ludzie z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym i wdrożeniowym (kierownicy projektów, programów w dużych firmach, konsultanci z międzynarodowym doświadczeniem)

Firma prowadzi działania doradcze i wdrożeniowe w zakresie:

 • wdrożeń procesów i narzędzi zarządzania projektami;
 • optymalizacji prowadzonych projektów; selekcji projektów do portfolio
 • coaching i mentoring dla kadry zarządzającej i kierowników projektów
Kadra
 • Adam Chmielewski, PMP – konsultant, trener i praktyk biznesu. Certyfikowany Project Manager PMP®, PRINCE2®, MoR® Approved Trainer, Professional Scrum Master, MSP®, MoP®, AgilePM, PPRINCE2™ Agile Practitioner, ITIL®. Zarządzał oraz uczestniczył w kilkudziesięciu projektach krajowych oraz międzynarodowych w tym jednych z największych projektów IT w kraju. Przeprowadził wiele tysięcy godzin szkoleń w obszarze zarządzania projektami, ryzykiem, zespołami. Przygotował do certyfikacji z sukcesem ponad 1000 kierowników projektów. W obszarze IT specjalizuje się w projektach wdrożeniowych i wytwórczych oraz analizie biznesowej.
 • Michał Bryndel – doświadczony trener i konsultant metodyk i standardów zarządzania projektami, portfelem, ryzykiem, zmianą. i wiedzą ( Akredytowany trener PRINCE2®, MSP®, MoR®, MoP®). Ponad 9000 godzin szkoleń. Konsultant zarządzania portfelowego. Prowadził, nadzorował  bądź doradzał w projektach w wielu firmach, w sektorze publicznym, akademickim jak i w organizacjach pozarządowych zarówno w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii.
 • Tomasz Waleczko – trener II st. Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.; Ukończył Szkołę Trenerów Biznesu Elżbiety Sołtys, Akademię Treningu Interpersonalnego, Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego. Przeprowadził ponad 108000 godzin szkoleń w projektach rozwoju kompetencji dla biznesu, organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządowych. Jest członkiem PTP.
 • Karolina Jarocka – doświadczony Kierownik Projektów i Portfela ze specjalizacją w obszarze IT. Pracuje z dużymi światowymi korporacjami jako Kierownik Projektów IT, coach i trener dla innych kierowników projektów.  Certyfikacje Scrum Mastera i PRINCE2 Practitioner.
 • Dorota Pec – konsultant i trener. Akredytowany trener PRINCE2®, Change Management, PRINCE2 AgileTM Practitioner. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem projektami i zmianami, z wykorzystaniem metodyk PRINCE2 oraz Change Management.
 • Radosław Zając – konsultant i trener. PRINCE2® Approved Trainer. Absolwent MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Zajmuje się analizą biznesową, prowadzeniem projektów oraz rozwijaniem i wdrażaniem zarządzania wiedzą.
Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Zarządzanie projektami informatycznymi jest Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi pod patronatem firmy Projekt Evo.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek

UWAGA! REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA DO 15.10.2021 ROKU. DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW AHE MAMY 10% ZNIŻKI! TYLKO U NAS 0 ZŁ WPISOWEGO! SPRAWDŹ NASZE NOWOŚCI!
TRWA REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY 2021/2022! ZAPISZ SIĘ DO 21 WRZEŚNIA 2021 R. I ZDOBĄDŹ 5% ZNIŻKI NA CAŁE STUDIA PODYPLOMOWE! DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW AHE MAMY 10% ZNIŻKI! TYLKO U NAS 0 ZŁ WPISOWEGO! SPRAWDŹ NASZE NOWOŚCI!