2 semestry / Łódź / Płatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 3 400 PLN

Dostępne miastaStudia Online
75% On-Line
25% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 4
Cel Studiów

Zjawisko przyjazdu i osiedlania się repatriantów, emigrantów ekonomicznych i uchodźców z państw trzecich na terytorium Polski jest zjawiskiem narastającym i aktualnym. Z procesem tym mogą się wiązać określone zagrożenia dla wydolności organizacyjnej struktur państwa, jak również dla bezpieczeństwa wewnętrznego. Niezbędne jest by osoby obsługujące cudzoziemców i repatriantów a także osoby zajmujące się szeroko rozumianym bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym posiadły odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw prawnych, zarządzania i organizacji procesami przyjęcia, pobytu i integracji migrantów. Celem studiów jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko pojmowanego zjawiska migracji z państw trzecich na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. Głównym celem zajęć jest nabycie przez uczestników wiadomości z zakresu prawa migracyjnego obejmującego międzynarodowe, unijne i krajowe prawo migracyjne, a także zdobycie przez nich praktycznych umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej oraz sposobów rozwiązywania konfliktów.

Adresaci

Studia dedykowane są w szczególności funkcjonariuszom Policji, straży miejskich, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej, służb specjalnych i innych służb mundurowych. Adresatami studiów są również pracownicy administracji rządowej i samorządowej oraz działacze organizacji pozarządowych, którzy w ramach swoich obowiązków służbowych czy zawodowych zajmują się zjawiskiem migracji, w szczególności dokonują obsługi cudzoziemców i repatriantów. Studia są kierowane do osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie umiejętności praktycznych i wiedzy na temat procesów migracyjnych oraz prawa migracyjnego, jak również do osób planujących zatrudnienie w instytucjach zajmujących się migrantami i repatriantami oraz Polakami zamieszkującymi poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

W programie
Program studiów Zarządzanie publiczne przy procesach migracji międzynarodowych obejmuje następujące przedmioty:
 • Unijna i krajowa polityka migracyjna
 • Prawo azylowe i wizowe
 • Prawo ochrony praw człowieka 
 • Podstawy wiedzy o problemach migracyjnych 
 • Wybrane zagadnienia szariatu
 • Prawo repatriacyjne i Karta Polaka
 • Wybrane elementy prawa prywatnego międzynarodowego i międzynarodowego postępowania cywilnego 
 • Zasady pobytu i prawa cudzoziemców i repatriantów w Polsce
 • Unijne i polskie prawo migracyjne 
 • Podstawy prawne zatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców 
 • Integracja cudzoziemców i repatriantów
 • Kodeks Graniczny Schengen 
 • Kompetencje i procedury współpracy instytucji odpowiedzialnych w zakresie migracji, bezpieczeństwa i ochrony granic 
 • Elementy prawa podatkowego i celnego 
 • Kraje pochodzenia imigrantów i repatriantów – ustrój, kultura, społeczeństwo, gospodarka 
 • Komunikacja międzykulturowa i rozwiązywanie konfliktów 
 • Postępowanie o nadanie statusu uchodźcy w Polsce 
 • Międzynarodowa i krajowa współpraca służb migracyjnych i bezpieczeństwa 
 • Zagrożenia związane z procesami migracyjnymi i przeciwdziałanie im 
 • Elementy prawa postępowania administracyjnego, sądowo-administracyjnego i karnego w sprawach z elementem cudzoziemskim 
 • Seminarium dyplomowe
Czas trwania

2 semestry - 200 godzin

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek

UWAGA! REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA DO 15.10.2021 ROKU. DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW AHE MAMY 10% ZNIŻKI! TYLKO U NAS 0 ZŁ WPISOWEGO! SPRAWDŹ NASZE NOWOŚCI!
TRWA REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY 2021/2022! ZAPISZ SIĘ DO 21 WRZEŚNIA 2021 R. I ZDOBĄDŹ 5% ZNIŻKI NA CAŁE STUDIA PODYPLOMOWE! DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW AHE MAMY 10% ZNIŻKI! TYLKO U NAS 0 ZŁ WPISOWEGO! SPRAWDŹ NASZE NOWOŚCI!