2 semestry /muzyka-rytmika-i-elementy-muzykoterapii-w-edukacji-przedszkolnej-i-wczesnoszkolnejPłatne w 8 ratach
Cel Studiów

Celem studiów jest:

 • Wyposażenie uczestników studiów podyplomowych w wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji muzycznej dzieci w przedszkolach i klasach I-III. 
 • Przygotowanie uczestników do pracy metodami aktywnymi, warsztatowymi, łączącymi wiedzę i aktywność twórczą.
 • Przygotowanie uczestników do tworzenia przestrzeni edukacyjnej z wykorzystaniem twórczych kompilacji opartych na różnych rodzajach działań muzycznych i ruchowych.
 • Przybliżenie specjalistycznej wiedzy psychologicznej i pedagogicznej, związanej ze wspieraniem twórczego rozwoju dziecka.
Adresaci

Studia podyplomowe "MUZYKA – RYTMIKA I ELEMENTY MUZYKOTERAPII W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ" są również przeznaczone dla uczestników bez przygotowania muzycznego.

Studia podyplomowe z zakresu "MUZYKA – RYTMIKA I ELEMENTY MUZYKOTERAPII W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ" skierowane są do nauczycieli edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, a także nauczycieli szkół podstawowych, instruktorów tańca, instruktorów kulturalno-oświatowych, nauczycieli rytmiki oraz pozostałych osób zainteresowanych tematyką muzykoterapii.

Korzyści

Uczestnik studiów:

 • zdobędzie przygotowanie do prowadzenie zajęć muzycznych i muzyczno-ruchowych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • pozna możliwości wykorzystania muzykoterapii w pracy z uczniami,
 • nauczy się poprawnego posługiwania się głosem – intonacja, artykulacja, podparcie oddechowe,
 • studia - muzkoterapia dostarczą Ci kompleksową wiedzę z zakresu terapeutycznego zastosowania muzykoterapii w edukacji 
 • pozna możliwości edukacyjnego wykorzystania muzyki klasycznej w interpretacji ruchem.
Czas trwania

2 semestry – 270 godzin. Zajęcia będą odbywać się w weekendy, co 2 tygodnie.

Opiekun merytoryczny

mgr Halina Kowalczuk

Kadra

mgr Halina Kowalczuk – muzyk, ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim, kierunek wychowanie muzyczne. Uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego. Ukończyła studia podyplomowe Sztuka w zreformowanej szkole oraz Wiedza o kulturze w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, kurs Coach w edukacji organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Ukończyła wiele kursów i warsztatów z zakresu edukacji artystycznej np. Muzykoterapia z pedagogiką zabawy. Jest autorką programów studiów podyplomowych organizowanych z AHE w Łodzi: Wiedza o Kulturze, Sztuka w zreformowanej szkole, Terapia przez edukację artystyczną. Ekspert MEN w zakresie edukacji artystycznej oraz wiedzy o kulturze. Zatrudniona przez Komitet Główny Olimpiady Artystycznej w Warszawie w Muzeum Narodowym w charakterze sekretarza naukowego sekcji muzyki w Łodzi. Wieloletni doradca metodyczny muzyki i wiedzy o kulturze w ŁCDNiKP w Łodzi oraz konsultant ds. edukacji artystycznej w WODN w Łodzi. Wykładowca w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej na kierunku pedagogika. Jest pomysłodawcą wielu konkursów i festiwali muzycznych w Łodzi oraz województwie pełniąc jednocześnie funkcję jurora. Za swoją działalność została nagrodzona wieloma nagrodami:

Ministra Edukacji Narodowej I stopnia

Prezydenta Miasta Łodzi

Medalem Komisji Edukacji Narodowej

oraz wieloma podziękowaniami i listami gratulacyjnymi.

mgr Michał Jan Barański – dyrygent, chórmistrz, artysta sceniczny, pedagog; absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie i Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi na kierunkach Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej, w specjalnościach Dyrygentura Chóralna i Edukacja Muzyczna. Laureat stypendium dla młodych artystów i liderów lokalnych Małopolskiej Fundacji Stypendialnej Sapere Auso. W latach 2010-2012 współpracujący śpiewak Chóru Polskiego Radia oraz asystent dyrygenta ds. emisji głosu i solista w Krakowskim Chórze Akademickim UJ. Od 2012 r. związany z Teatrem Wielkim w Łodzi jako artysta chóru, a od sezonu artystycznego 2013/2014 do dziś zastępca kierownika chóru. W latach 2013-2015 specjalista ds. emisji głosu w Chórze Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od roku 2017 kierownik artystyczny Łódzkiego Chóru Teatralnego Verdiana i dyrygent Żeńskiego Chóru Eufeme. Związany z Łódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, gdzie prowadzi kursy nt. emisji głosu. Organizuje też tego typu warsztaty dla chórów amatorskich i profesjonalnych. Działa jako wykładowca w zakresie podstaw dyrygowania oraz pielęgnacji, kształcenia i emisji głosu dziecka. Zasiada w jury konkursu wokalnego organizowanego przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe Najpiękniejsze polskie piosenki. Z zamiłowania zajmuje się chorałem gregoriańskim, który praktykuje podczas Mszy Trydenckich jako kantor.

                                              
mgr Zbigniew Piasecki muzyk ukończył Akademię Muzyczną w Łodzi kierunek wychowanie muzyczne. Uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego. Jest akompaniatorem i kompozytorem piosenek dla dzieci i młodzieży. Bierze czynny udział w festiwalach ogólnopolskich w charakterze jurora. Jest również artystą kabaretowym występując w licznych spektaklach.

Ściśle współpracuje z zespołem piosenki i tańca ,,Pędziwiatry” będąc akompaniatorem oraz konferansjerem.

dr Andrzej Zbonikowski – psycholog, adiunkt w Katedrze Psychologii AHE w Łodzi, trener umiejętności psychospołecznych z bogatym doświadczeniem w zakresie prowadzenia treningów twórczości dla nauczycieli. Zajmuje się psychologią rozwoju osobowości, psychologią edukacji i doradztwa zawodowego. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Pedagogiki twórczości, członek Narodowego Forum Doradztwa Kariery, współautor programów wielu kierunków studiów podyplomowych kierowanych dla nauczycieli, m.in. w zakresie edukacji artystycznej i wiedzy o kulturze. Od wielu lat wykładowca na studiach podyplomowych AHE w Łodzi oraz UŁ. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, współautor pierwszej w Polsce monografii nt. zjawiska defaworyzacji społecznej (Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży, 2010) oraz monografii Wybrane problemy poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego (2011).

Wymagane dokumenty
 • kopia podpisanego dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
 • formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Muzyka – rytmika i elementy muzykoterapii w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej jest Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni
Może Cię również zainteresować: