2 semestry / Łódź / Płatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 3 200 PLN

Dostępne miasta
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
42 29 95 633
42 63 15 039
ckp@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Celem studiów podyplomowych w zakresie Trening personalny na siłowni z elementami treningu zdrowotnego jest wykształcenie trenerów personalnych przygotowanych do prowadzenia indywidualnie dopasowanych zajęć rekreacji ruchowej do potrzeb osoby ćwiczącej. Ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób chorujących na choroby cywilizacyjne (opanowanie wiedzy teoretycznej oraz poznanie metod i technik pracy z ludźmi chorującymi na otyłość, cukrzycę, miażdżycę, osoby po zawałach, nadciśnienie tętnicze, astmę, alergię, rwę kulszową, problemy ortopedyczne po kontuzjach i inne).

Adresaci

Studia podyplomowe z  zakresu Trening personalny na siłowni z elementami treningu zdrowotnego skierowane są głównie do:

 • absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich wychowania fizycznego,
 • animatorów turystyki i rekreacji ruchowej,
 • fizjoterapeutów,

 oraz absolwentów z przygotowaniem pedagogicznym.

Studia podyplomowe szczególnie dotyczą osób pragnących podjąć pracę jako trener personalny i sportowy, instruktor rekreacji ruchowej, obecnych lub przyszłych prowadzących zajęcia ruchowe z osobami zagrożonymi chorobami cywilizacyjnymi oraz pracujących w siłowniach, w klubach fitness, wszystkich trenujących indywidualnie z podopiecznym.

W programie

Program studiów podyplomowych Trening personalny na siłowni z elementami treningu zdrowotnego obejmuje m.in. zagadnienia w zakresie:

 • Psychologia Sportu
 • Budowanie relacji z klientem i podstawy motywowania
 • Anatomia układu ruchu z elementami medycyny sportowej
 • Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego
 • Edukacja motoryczna
 • Metodyka kulturystyki – bodybuilding
 • Metodyka trójboju siłowego
 • Gry i zabawy siłowe
 • Podstawy treningu zdrowotnego i leczniczego
 • Indywidualne metody treningu leczniczego osób cierpiących na choroby cywilizacyjne
 • Trening w schorzeniach ortopedycznych
 • Trening z kobietami w ciąży
 • Trening z seniorem
 • Budowa i konstruowanie wywiadów medycznych w aktywności fizycznej
 • Stretching – zapobieganie kontuzjom i urazom
 • Podstawy dietetyki
 • Psychodietetyka
 • Praktyki
Korzyści

Studia podyplomowe Trening personalny na siłowni z elementami treningu zdrowotnego przygotowują praktycznie i teoretycznie do pracy indywidualnej z podopiecznym, chcącym trenować rekreacyjnie. Absolwent przygotowany jest do pracy w siłowniach, klubach fitnessowych, bazach rekreacyjnych hoteli, ośrodkach odnowy biologicznej i rekreacji ruchowej. Ponadto absolwent studiów podyplomowych uzyskuje przygotowanie kompetencyjne:

 • umiejętność dostosowania treningu do możliwości osoby ćwiczącej,
 • kompleksową wiedzę z zakresu trenowania osób cierpiących na choroby cywilizacyjne,
 • organizowania procesu kształtowania cech motorycznych i dobrego samopoczucia podopiecznego,
 • umiejętności związane z komunikacją i motywowaniem ludzi do bycia aktywnym,
 • umiejętność diagnozowania stanu zdrowia osoby próbującej podjąć aktywność fizyczną,
 • znajomość ćwiczeń siłowych i kulturystycznych oraz metod budowania szybkości, siły, wytrzymałości, wydolności, zwinności, zręczności i mocy,
 • umiejętność prowadzenia zajęć kulturystycznych i siłowych,
 • umiejętność nauczania techniki ruchu w sportach siłowych i kulturystyce,
 • wiedzę z zakresu odżywiania i suplementacji w sporcie i rekreacji ruchowej,
 • umiejętności prowadzenia treningu z osobami starszymi i kobietami w ciąży
Czas trwania

2 semestry – 245 h zajęć + 60 h praktyk

Opiekun merytoryczny

mgr Krzysztof Cybartowicz

Kadra

W kadrze studiów m.in.:

mgr Krzysztof Michał Cybartowicz – absolwent Uniwersytetu Łódzkiego – specjalności Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej. Otrzymał kwalifikacje do realizowania zadań z zakresu edukacji zdrowotnej, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, sportu, rekreacji i kultury fizycznej. Studiował również wychowanie fizyczne na Uniwersytecie w Ostrawie. Wieloletni trener personalny, instruktor kulturystyki i zawodnik II klasy sportowej w Trójboju Siłowym Klasycznym i Trójboju Siłowym.

dr Agnieszka Gutowska-Wyka – adiunkt w Katedrze Psychologii AHE, specjalista w zakresie psychologii zdrowia.

mgr Magdalena Kaźmierczak – absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie pedagogiki kultury fizycznej i zdrowotnej, trener personalny oraz instruktor fitness i aerobiku.

mgr Monika Zabrocka – absolwentka studiów pedagogicznych ze specjalnością psychopedagogika oraz studiów podyplomowych Coaching, mentoring, konsulting personalny UŁ, z certyfikatem kompetencji w zakresie pracy metodą coachingu. Ukończyła liczne kursy i uzyskała międzynarodowe certyfikaty m.in.: CoachWise Coaching Essentials™, Transforming Comunication™, kurs Racjonalnej Terapii Zachowań. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystuje w codziennej pracy zawodowej zarówno jako coach, menadżer zespołu, jak i wykładowca na studiach podyplomowych. Kompetencje trenerskie doskonali w Szkole Trenera Biznesu Akademii SET. Członek Narodowego Forum Doradztwa Kariery, Przewodnicząca Komisji Jakości Kształcenia Podyplomowego AHE.

dr Andrzej Zbonikowski – adiunkt w Katedrze Psychologii AHE w Łodzi, trener umiejętności psychospołecznych. Zajmuje się psychologią rozwoju osobowości, psychologią edukacji i doradztwa zawodowego.

mgr Aneta Zientkiewicz – specjalista fizjoterapii, pracuje z osobami z różnorodnymi dysfunkcjami narządu ruchu. W praktyce postuluje indywidualne podejście do pacjenta. Trener personalny i instruktor fitness.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Trening personalny na siłowni z elementami treningu zdrowotnego jest Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek

UWAGA! REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA DO 15.10.2021 ROKU. DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW AHE MAMY 10% ZNIŻKI! TYLKO U NAS 0 ZŁ WPISOWEGO! SPRAWDŹ NASZE NOWOŚCI!
TRWA REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY 2021/2022! ZAPISZ SIĘ DO 21 WRZEŚNIA 2021 R. I ZDOBĄDŹ 5% ZNIŻKI NA CAŁE STUDIA PODYPLOMOWE! DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW AHE MAMY 10% ZNIŻKI! TYLKO U NAS 0 ZŁ WPISOWEGO! SPRAWDŹ NASZE NOWOŚCI!