3 semestry /arteterapia-w-edukacji-i-terapiiPłatne w 10 ratach
Cel Studiów

Celem kierunku jest kształcenie specjalistów posiadających umiejętności  w zakresie terapii, rozwoju i edukacji poprzez sztukę, przygotowanych do wspierania dzieci, młodzieży, dorosłych, a także osoby starsze i niepełnosprawne. Uczestnicy studiów poszerzą swoją wiedzę specjalistyczną oraz kompetencje, co pozwoli na podejmowanie działań w zakresie artystycznym i społecznym niezbędnym do prowadzenia procesu arteterapeutycznego.

Wiedza uzyskana przez absolwentów pozwoli na wniesienie nowych aspektów w edukacji, terapii i rozwoju osobistym, opartych m.in. na umiejętnej ekspresji i twórczym myśleniu sprzyjającym rozwojowi i samorealizacji, wspierającym proces terapeutyczny oraz nowoczesne kierunki edukacji.

Adresaci

Nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy, terapeuci, opiekuni dzieci i dorosłych, pracownicy służb medycznych, domów kultury, bibliotekarze.

W programie

W programie między innymi:

– warsztat umiejętności interpersonalnych budowanie relacji z klientem (grupą)

– działania artystyczne

– psychopedagogika twórczości

– sztuki plastyczne w arteterapii

– biblioterapia

– teatroterapia

– choreoterapia i taniec terapeutyczny

– muzykoterapia

– foto(grafo)terapia

– rękodzieło w arteterapii

– pedagogika zabawy i tańce integracyjne

– multimedia w arteterapii

Korzyści

Absolwent Podyplomowych Studiów „Arteterapia w edukacji i terapii” zdobywa kompetencje do pracy indywidualnej i w zespołach wielospecjalistycznych, składających się zarówno z terapeutów jak też artystów, pedagogów. Jest przygotowany do prowadzenia zajęć terapeutycznych z zakresu arteterapii z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i starszymi, zarówno zdrowymi jak też ze specjalnymi potrzebami. Studia na kierunku "Arteterapia w edukacji i terapii" przygotowują do prowadzenia zajęć arteterapeutycznych w placówkach prowadzonych przez: służbę zdrowia, samorządy, organizacje pozarządowe, w placówkach edukacyjnych oraz innych związanych z kulturą i sztuką.

Czas trwania

3 semestry

Opiekun merytoryczny

mgr Jolanta Łysakowska

Kadra

prof. Wiesław Karolak – artysta plastyk, pedagog, studia artystyczne poszerzył o studia wybranych zagadnień z psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży oraz o studia z dziedziny pedagogiki. Określają one rodzaj aktywności zawodowej: od pracy pedagogicznej przez działania artystyczne realizowane z dziećmi, młodzieżą, z ludźmi specjalnej troski, do własnych wypowiedzi artystycznych.

dr Anita Stefańska – pedagog artystyczny spec. teatr, oligofrenopedagog, dyplomowany arteterapeuta,   instruktor teatralny spec .reżyseria (wychowanka prof. W. Wilhelma PWSTiF); adiunkt w Zakładzie  Arteterapii UAM Wydział Pedagogiczno-Artystyczny

dr Kornelia Solich – doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, studia podyplomowe z zakresu Edukacji muzycznej i plastycznej w szkole podstawowej i gimnazjum

mgr Anna Białoń – pedagog, Arteterapeuta, Reżyser teatralny dzieci i młodzieży, Choreoterapeuta

mgr Anna Przybysz – magister wychowania plastycznego, pedagog szkolny, Arteterapeuta, Mediator

mgr Sara Knapik-Szweda – pedagog, Muzykoterapeuta, związana z Akademią Muzyczną w Katowicach

mgr Jolanta Łysakowska – pedagog, Arteterapeuta, Oligofrenopedagog, Logopeda, Trener Rozwoju Osobistego, współpracuje ze szkołami wyższymi na terenie śląska, organizator Konferencji z zakresu Arteterapii, współorganizator przez wiele lat Ogólnopolskiego Festiwalu Ekspresji Dziecięcej.

mgr Małgorzata Pióro – artysta fotografik, pedagog, socjolog, arteterapeuta, trener doświadczania. Posiada około 1000 godzin doświadczenia w zakresie szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzi autorskie warsztaty Sztuka Patrzenia w Londynie, Dublinie i Lwowie. W Krakowie współprowadzi warsztaty fotograficzne Przygoda z Fotografią.

Wymagane dokumenty
  • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych „Arteterapia w edukacji i terapii” jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

  • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
  • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni
Może Cię również zainteresować: