2 semestry /administracja-samorzadowaPłatne w 8 ratach
Dostępne miasta
Cel Studiów

Studia podyplomowe Administracja samorządowa mają na celu przygotowywanie wysoko wykwalifikowanych kadr urzędników służby publicznej. Studia dają solidne przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne poprzez zapewnienie profesjonalnego systemu kształcenia opartego na bogatym doświadczeniu kadry dydaktycznej.

Adresaci

Studia podyplomowe w zakresie Administracji samorządowej kierujemy do osób posiadających wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim, pragnących pogłębić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania instytucji publicznych, jak również do osób pragnących związać swoją przyszłość zawodową ze sferą administracji samorządowej.

W programie
 • Ewolucja modeli samorządu w Polsce i w Europie
 • KPA jako narzędzie petenta i pracownika samorządowego
 • Komunikacja i negocjacje
 • Budowanie zespołu i kierowanie kapitałem ludzkim
 • Zarządzanie finansami w JST
 • Stosunki pracy w urzędzie samorządowym
 • Zamówienia publiczne
 • Cyfryzacja urzędu lokalnego
 • Budżet partycypacyjny i techniki prowadzenia konsultacji społecznych
 • Programowanie rozwoju lokalnego
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Marketing terytorialny
 • Zarządzanie oświatą w gminach
 • Tworzenie wniosków o dotacje
 • Polityka zrównoważonego rozwoju
 • Praca socjalna i opieka zdrowotna
 • Nowoczesny public relations  
 • Nadzór nad samorządem terytorialnym
Czas trwania

2 semestry

75% zajęć prowadzona jest online przez platformę Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego. 25% zajęć prowadzona jest w formie stacjonarnych zjazdów organizowanych w soboty i niedziele.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • kserokopia dowodu osobistego
Organizacja

Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego i Rozwoju Biznesu AHE w Łodzi we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni
Może Cię również zainteresować: