3 semestry /integracja-sensorycznaPłatne w 10 ratach
Cel Studiów
Kierunek o profilu doskonalącym - studia przygotowujące do pracy poza systemem oświaty.
 
Celem studiów podyplomowych Integracja sensoryczna, jest wyposażenie w wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii rozwoju, anatomii i fizjologii rozwoju oraz teorii integracji sensorycznej. Studia mają przygotować do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka oraz określenia pełnej diagnozy i stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej.
Adresaci

Studia z zakresu integracji sensorycznej kierowane są do terapeutów, psychologów i wychowawców.

W programie

W programie m.in.:

 • Psychologia rozwojowa
 • Praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Anatomia i fizjologia rozwoju
 • Rozwój i zaburzenia układu ruchowego  
 • Problemy rodziców dzieci z dysfunkcjami Si
 • Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych- odruchy sensomotoryczne
 • Organizacja terapii SI w różnych placówkach
 • Zaburzenia integracji sensorycznej
 • Diagnoza zaburzeń SI
 • Programowanie terapii w zaburzeniach integracji sensorycznej
 • Terapia SI a inne metody rehabilitacyjne i psychologiczno-pedagogiczne
 • Sala doświadczeń świata
 • Stymulacja polisensoryczna  
 • Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w SI w autyzmie
 • Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w SI u dzieci z Zespołem Downa
Korzyści

Absolwent studiów podyplomowych SI może otworzyć własny gabinet integracji sensorycznej.

Czas trwania

3 semestry - 350 godzin

Wymagane dokumenty

 • kopia podpisanego dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Integracja sensoryczna jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni
Może Cię również zainteresować: