Logistyka i spedycja dla nauczycieli

3 semestry /4 800 PLN / / Płatne w 10 ratach
Dostępne miasta
 • Łódź
Studia Online
80% On-Line
20% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 4

Cel Studiów

Celem studiów podyplomowych Logistyka i spedycja jest przygotowanie nauczycieli szkół średnich i policealnych do kształcenia w zawodach technik logistyk, technik spedytor, magazynier-logistyk a także poszerzenie ich wiedzy z zakresu transportu, logistyki i spedycji.

Adresaci

Studia podyplomowe Logistyka i spedycja skierowane są do nauczycieli szkół średnich i policealnych zaangażowanych w proces kształcenia w zawodach  technik logistyk – 333107, technik spedytor – 333108, magazynier-logistyk 432106  przygotowujących uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje:

 • obsługa magazynów (AU.22),
 • organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów (AU.31),
 • organizacja transportu (AU.32)
W programie

Program studiów podyplomowych Logistyka i spedycja obejmuje następujące zagadnienia:

 • Logistyka zaopatrzenia i produkcji
 • Logistyka dystrybucji
 • Procesy transportowe
 • Logistyka procesów magazynowych
 • Marketing i sztuka negocjacji w TSL
 • Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych
 • Logistyka
 • Usługi logistyczne
 • Ekonomika przedsiębiorstwa TSL
 • Planowanie w logistyce przedsiębiorstwa
 • Prawo transportowe i ubezpieczenia
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Zasady etyki i kultury w środowisku pracy
 • Gospodarka elektroniczna w TSL
 • Laboratorium logistyczno-spedycyjne
 • Laboratorium magazynowe
 • Seminarium dyplomowe
 • Dydaktyka przedmiotowa
 • Praktyka zawodowa
Korzyści

Ukończenie studiów podyplomowych Logistyka i spedycja pozwoli absolwentom kierunku na:

 • zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu organizacji i monitorowania przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji,  dystrybucji,  magazynowania oraz w jednostkach organizacyjnych, organizowania i nadzorowania transportu i zarządzania środkami technicznymi, obsługi klientów i kontrahentów, a także z zakresu dydaktyki przedmiotowej,
 • praktyczne przełożenie zdobytej wiedzy na proces kształcenia uczniów szkół średnich i policealnych w zawodach technik logistyk i technik spedytor.
Czas trwania

3 semestry

80% programu kształcenia odbywa się przy użyciu platformy e-learningowej Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, pozostałe 20% (4 zjazdy stacjonarne) zajęć prowadzone jest w formie stacjonarnej – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Opiekun merytoryczny

dr inż. Jerzy Janczewski  

Kadra

Wśród naszej kadry prowadzącej zajęcia na studiach podyplomowych w zakresie Logistyka i spedycja znajdują się doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni kierunków Transport, Logistyka i Spedycja oraz Pedagogika i współpracujący z uczelnią nauczyciele i praktycy z dziedziny logistyki i spedycji.  

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Logistyka i spedycja jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni