Centrum Kształcenia Podyplomowego i Rozwoju Biznesu i Rozwoju Biznesu przy AHE w Łodzi kształci w ramach studiów podyplomowych od 1997 r. Proponujemy  kilkadziesiąt kierunków, które pozwalają na zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.
 

Studia podyplomowe dla kogo? 

Nasze studia podyplomowe kierowane są przede wszystkim do nauczycieli, pedagogów, dziennikarzy, filologów, kadry zarządzającej i pracowników firm oraz wszystkich tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje.
 
Kształcenie w ramach studiów podyplomowych realizowanych przy AHE, odbywa się  w trybie zaocznym, podczas zjazdów weekendowych i trwa dwa, trzy lub cztery semestry.  W strukturze zajęć studiów podyplomowych znajdują się warsztaty i ćwiczenia dające maksimum wiedzy praktycznej i pozwalające uczestnikom rozwiązywać konkretne problemy, analizować wybrane przypadki oraz doskonalić własne umiejętności.
 

Co dają studia podyplomowe? 

Absolwenci naszych studiów podyplomowych zyskują nowe możliwości:
  • Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji,
  • Uzyskanie certyfikatów wymaganych przez pracodawcę,
  • Zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy,
  • Zmianę specjalizacji,
  • Zmianę zawodu.
Centrum Kształcenia Podyplomowego i Rozwoju Biznesu i Rozwoju Biznesu oprócz studiów podyplomowych, posiada w swojej ofercie  kursy doskonalące dla nauczycieli z zakresu technologii informacyjnej oraz kursy o tematyce kształcenia zgodnego z Polskimi Ramami Kwalifikacji.