Termin Miejsce Czas trwania Koszt
Do uzgodnienia On-line    
       
       

 

Cel: 

Według Richarda Bransona, ekscentrycznego miliardera, „sztuka storytellingu może zmienić świat”. Również świat biznesu. Opowieści, które inspirują, motywują, edukują i budują markę, skuteczniej oddziałują na ludzi niż  setki  slajdów,  suchych  wykładów  czy  obiektywnych  argumentów  merytorycznych.  Storytelling  staje się współcześnie kluczową i atrakcyjną formą przekazywania i utrwalania treści również w świecie biznesu. Wynika  to  potwierdzonej  skuteczności  tej  metody.  Najlepiej  przygotowana  merytorycznie  i  wzbogacona różnymi  dodatkami  wizualnymi  prezentacja  może  nie  być  tak  mocno  zapamiętywalna  jak  ta  poparta adekwatnymi  historiami,  anegdotami,  opowieściami.  Zgodnie  z  wynikami  badań  Uniwersytetu  Harvarda, ludzie lepiej zapamiętują i angażują się w proces uczenia jeśli w naszym przekazie zmusimy do współpracy obie  półkule  mózgu.  Omawianie  i  pokazywanie  faktów  aktywizuje  lewą  półkulę.  Jeśli  chcemy  wzbudzić emocje, zainspirować i wywołać większą kreatywność musimy zaangażować prawą półkulę. Do tego właśnie służy storytelling. Posługiwali się nim w swoich wystąpieniach Elon Musk, Steve Jobs, Martin Luter King i wiele innych znanych postaci, nie tylko w biznesie. Dołącz do tego grona :)

Korzyści: 

Czego uczestnik nauczy się na szkoleniu?

•    Pozna korzyści ze stosowania storytellingu w biznesie
•    Dowie się jakie już posiadają cechy i predyspozycje do opowiadania historii
•    Doświadczy na sobie siły oddziaływania historii
•    Uświadomi sobie neurologiczne mechanizmy zachodzące w mózgach odbiorców opowieści
•    Pozna i będzie potrafił zastosować schematy i struktury skutecznego opowiadania historii
•    Nabędzie umiejętność przygotowania się do stworzenia i opowiedzenia historii
•    Dowie się jak „wpleść” historie wzmacniające przekaz do spotkań, prezentacji i wystąpień
•    Przejdzie gruntowny trening opowiadania historii i pozyska konstruktywny feedback wpierający jego umiejętności w tym zakresie

Opis: 

I. Moje doświadczenia ze storytellingiem
- „Opowiem Ci swoją historię” – przykłady uczestników Kiedy słucham historii to lubię/nie lubię…
- Cechy charakterystyczne dobrej opowieści
- Fascynująca historia, która mnie ujęła – zawartość i struktura Mój wzorzec Storytellera
- Korzyści z opowiadania historii w biznesie
- Autodiagnoza – moje predyspozycje do opowiadania historii

II. Siła rażenia storytellingu
- Jak działa mózg podczas opowiadania historii
- Co w historii pobudza środki emocji ?
- Neurobiologiczne  fakty potwierdzające skuteczność storytellingu
- Reguły zapamiętywania zaimplementowane w opowiadanej historii
- Geneza opowiadania historii na przestrzeni dziejów
- Nasze naturalne predyspozycje do opowiadania historii

III. Jak stworzyć porywającą historię?
- Struktura przekazu perswazyjnego w storytellingu
- Model AIDA i jego implementacja w budowaniu historii Dostosowanie historii do odbiorcy
- Efekt „Wow” – jaka go uzyskać?
- Efekt „Aha”- jak uzyskać wgląd?
- Zasady storytellingu wg Jonah Sachs, Nick Morgan, Lisa Bloom
- Po czym poznamy, że historia „zadziałała”
- Inspiracje z TED

IV. Przygotowanie porywających historii
- Poszukiwanie inspirujących przypadków
- Cel i efekt jaki chcemy uzyskać swoją historią
- Checklista czynności niezbędnych w przygotowaniu adekwatnej historii
- Tworzenie banku historii na różne okazje
- Gdzie szukać inspiracji i przykładów opowieści biznesowych?
- Kiedy i gdzie, dla kogo i jaka historia? Dopasowanie do sytuacji

V. Schemat narracyjny w storytellingu
- Zastosowanie monomitu w historii – przykłady, wady i zalety
- Bohater w podróży – kluczowe zasady stosowania monomitu w opowieści
- Puenta – jak uzyskać efekt zaskoczenia?
- Na czym polega skuteczny scenariusz opowiadanych historii?

VI. Zastosowanie storytellingu w organizacji
- Schemat skutecznej komunikacji Jacobsona
- Przykłady znanych mówców ze świata biznesu
- Jak uczynić misję, wizję i wartości firmy atrakcyjne poprzez historie
- Cechy i kompetencje Lidera jako storytellera
- Rodzaje opowieści biznesowych i ich zastosowanie

VII. Nasze historie - warsztat
- Przygotowanie historii przez uczestników w oparciu poznane zasady
- Prezentacja – rejestracja kamerą
- Feedback
 

Prowadzący: 

We współpracy z Brainstorm Group


Kontakt: 

Katarzyna Iwaniuk
kiwaniuk@ahe.lodz.pl
+48 501 323 349

Uwagi: 

Nie wyważaj otwartych drzwi – przekażemy Ci klucze!

Dolny pasek