ZAPISZ SIĘ
Termin Miejsce Czas trwania Koszt
Wrzesień 2022 on-line 16 godzin 2790 zł

 

„Nie chodzi o to aby robić wszystkie rzeczy we właściwy sposób.
Chodzi przede wszystkim o to aby robić właściwe rzeczy”.
 
Peter Drucker, jeden z kluczowych myślicieli, praktyków i analityków zarządzania, uznany autorytet świata biznesu, powiedział: „Nie chodzi o to aby robić wszystkie rzeczy we właściwy sposób. Chodzi przede wszystkim o to aby robić właściwe rzeczy”.
 
Wielu współczesnych menedżerów uznaje te słowa za wyznacznik swojej skuteczności i efektywności menedżerskiej. To menedżerowie, którzy ciągle pracują nad swoją efektywnością wpływają w znaczącym stopniu na rozwój i efektywność swojej organizacji. Wg. Petera Druckera skuteczność jest kwestią dyscypliny. Dyscypliny w planowaniu, wyznaczaniu celów, organizowaniu pracy swojej i innych oraz właściwym motywowaniu i egzekwowaniu zadań.
 
To szkolenie dostarczy uczestnikom narzędzi, inspiracji i wiedzy do tego, aby stali się menedżerami, których otoczenie biznesowe będzie postrzegało jako skutecznych. Nie tylko poprzez nadaną przez organizację władzę formalną, ale również poprzez bycie liderem, przywódcą wyznaczającym kierunki działania.
 

 

Czego uczestnik nauczy się na szkoleniu?: 
  • Pozna i usystematyzuje sobie wiedzę z zakresu 4 funkcji menedżerskich
  • Doświadczy ich znaczenia w grach symulacyjnych dzięki czemu lepiej zrozumie ich działanie
  • Zdobędzie umiejętność precyzyjnego wyznaczania celów i pozna narzędzia, które zwiększą jego efektywność w ich osiąganiu
  • Uświadomi sobie jakie kompetencje menedżerskie posiada oraz gdzie są jeszcze obszary do rozwoju
  • Zdobędzie sprawność w organizowaniu pracy własnej i zespołu w sytuacji ograniczonych zasobów
  • Dowie się jak skuteczniej motywować i angażować zespół
  • Pozna i przećwiczy praktyczne narzędzia kontroli, monitorowana i egzekwowania zleconych zadań
  • Uczestnik lepiej poradzi sobie w przyszłości z trudnymi sytuacjami w roli menedżera dzięki poznanym i przećwiczonym technikom radzenia sobie w tych okolicznościach
     
Tematyka kursu: 

I. Wprowadzenie do tematu - funkcje menedżera w praktyce
Gra symulacyjna – zaangażowanie uczestników we wspólne działanie, w którym doświadczą w praktyce kluczowych elementów pracy menedżera
Analiza i refleksja dot. efektów i wyników gry
Szczegółowe omówienie potencjału menedżerskiego przy pomocy siatki celów 4 funkcje menedżera – od praktyki do porządkującej teorii

II. Kluczowe cechy i kompetencje menedżera i lidera
Ile przywództwa w zarządzaniu i ile zarządzania w przywództwie?
Misja i wizja organizacji oraz wynikający z niej model przywództwa
Kierunek wymagam i wspieram – do dysproporcji do równowagi
Kompetencje psychologiczne i osobowe menedżera
Kompetencje specjalistyczne i techniczne menedżera
Stworzenie profilu kompetencyjnego menedżera w oparciu o przykładowy model przywództwa w organizacji

III. Wyznaczanie celów oraz planowanie pracy swojej i zespołu
Gra wprowadzająca w temat wyznaczania celów
Wyznaczanie celów wg reguły SMART, WARTO
Kompatybilność celów w odniesieniu do misji, wizji i celów strategicznych organizacji
Reguła 3 pytań w wyznaczaniu celów – Co? Jak? Dlaczego?
Narzędzia i techniki planowania, harmonogramowania wspierające osiąganie celów Reguły dobrego planowania pracy własnej i pracy zespołu

IV. Organizowanie pracy zespołu
Analiza kompetencji potrzebnych do wykonania zleconych zadań
Wykorzystanie naturalnych talentów i predyspozycji w przydziale zadań i obowiązków Zdefiniowanie dostępnych zasobów ludzkich i materialnych
Narzędzia wspierające organizację pracy menedżera i zespołu
Zasada 4W w organizowaniu pracy zespołu
Studium przypadku biznesowego – zadanie polegające na optymalnym zorganizowaniu ograniczonych zasobów do realizacji celów

V. Jak skutecznie motywować i angażować siebie i zespół
Znane i mniej znane teorie motywowania – Maslow, Herzberg, McLelland, McGregor Najczęstsze motywatory finansowe i pozafinansowe
Przykłady wyników badań nad motywacją pracowników w świecie biznesu Motywowanie i angażowanie – podobieństwa i różnice
 Poziomy zaangażowania w miejscu pracy
Rola informacji zwrotnej w zwiększaniu zaangażowania – model UF, FUKO, CEDAR Test diagnostyczny – co Ciebie motywuje najbardziej w pracy?

VI. Kontrola, monitoring i egzekwowanie zadań
Cykl komunikacyjny w realizacji zadań
Rozmowa planująca
Rozmowa monitorująca Rozmowa dyscyplinująca
Rodzaje i stopniowanie sankcji

VII. Elastyczność menedżera - koncepcja zarządzania sytuacyjnego
Model chce/potrafi
Menedżer w roli instruktora – zachowania wymagane na tym etapie
Menedżer w roli trenera – zachowania wymagane na tym etapie
Menedżer w roli coacha – zachowania wymagane na tym etapie
Menedżer delegujący – zachowania wymagane na tym etapie
Rodzaje i sposoby delegowania zadań
Autodiagnoza na Twój dominujący styl zarządzania

VIII. Trudne sytuacje w pracy menedżera
Identyfikacja najczęstszych trudnych sytuacji w pracy menedżera
Zarządzanie emocjami swoimi i poszczególnych osób
Radzenie sobie ze stresem w miejscu pracy
Zachowania asertywne jako sposób reagowania w trudnych sytuacjach
Pokonywanie obiekcji pracowników

 

Cena: 
2790 zł

Dolny pasek