ZAPISZ SIĘ
Termin Miejsce Czas trwania Koszt
Wrzesień 2022 on-line 16 godzin 2790 zł / uczestnik

 

Scrum to uproszczone ramy postępowania, które pomagają poszczególnym osobom, zespołom i organizacjom wytwarzać wartość poprzez adaptacyjne rozwiązywanie złożonych problemów

Szkolenie dedykowane jest dla obecnych Scrum Masterów, jak i osób chcą pełnić rolę Scrum Mastera, dla Właścicieli Produktu, kierowników projektów, produktu, liderów zespołów deweloperskich oraz deweloperów, a także do menedżerów działów, departamentów i zespołów, pragnących:
     Poznać i efektywnie stosować framework Scrum i jego elementy
     Zwiększyć efektywność i skuteczność swoich działań i projektów, dzięki zastosowaniu zasad i praktyk zwinnych.

„Szkolenie NIE JEST oficjalnym przygotowaniem pod certyfikację Professional Scrum Master™ I (PSM I) organizacji Scrum(.)org. NIE JEST w żaden sposób powiązane ze znakami towarowymi Scrum(.)org, które są zarejestrowane w Biurze Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych oraz w innych krajach.”
 

Czego uczestnik nauczy się na szkoleniu?: 
  • Uczestnik pozna główne założenia filozofii AGILE
  • Dowie się czym jest SCRUM, pozna jego filary i wartości
  • Pozna role i odpowiedzialności w SCRUMie
  • Pozna wydarzenia w SCRUM, ich cel i przebieg
  • Wejdzie w rolę uczestnika wydarzeń
  • Pozna zasady związane z egzaminem
  • Przećwiczy rozwiązywanie pytań w stylu pytań certyfikujących
Tematyka kursu: 

I. Czym jest Agile?
Czym jest Agile, oraz czym nie jest?
Skąd Agile w IT? – krótka historia rozwoju komputerów i geneza Manifestu Agile
Manifest, filozofia i pryncypia Agile – główne postulaty sprawności
Zdrowy rozsądek ponad wszystko – zasady uzupełniające Manifest Agile

II. Metodyka SCRUM
Filary i wartości SCRUM
Artefakty SCRUM: Product Backlog, Sprint Backlog, Przyrost
Role w SCRUM: Product Owner, Scrum master, Deweloperzy
Iteracyjność w SCRUM – podejście przyrostowe
Zobowiązania i odpowiedzialności w SCRUM
Sprint jako jednostka pracy w SCRUM Sprintu,
Wydarzenia w SCRUM: Planowanie Sprintu, codzienny SCRUM, Podsumowanie
Sprintu, Retrospektywa Sprintu

III. Zasady tworzenia wymagań wg zwinnej filozofii
Product Backlog
Pisanie Historyjek – (User stores) Kryteria akceptacji potrzeb i oczekiwań Klientów
i użytkowników
Definition of Ready, czyli kryterium gotowości do wykonania pracy (realizacji
Historyjki) Definition of Done, czyli kryterium ukończenia

IV. Realizacja sposobu szacowania złożoności zadań w SCRUM     
Estymowanie pracy
Story Points, czyli szacowanie w punktach
Velocity i korzystanie z danych historycznych

V. Przygotowanie do egzaminu Scrum Master
Zasady związane z egzaminem
Framework Scrum Guide 2020
Dobre praktyki
Pytania w stylu pytań certyfikujących

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.

Uczestnicy otrzymują hologramowany certyfikat oraz zaświadczenie AHE z informacją o wyniku egzaminu

 

Cena: 
2790 zł

Dolny pasek