KONTAKT

ZAPISZ SIĘ

Typ: 
Specjalizacje
Cel kształcenia: 

Przygotowanie położnej do sprawowania kompleksowej, ciągłej specjalistycznej opieki ginekologiczno-położniczej nad kobietą i jej rodziną w różnych okresach życia.

Program: 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 854 godziny dydaktyczne:
*zajęcia teoretyczne – 522 godziny
*zajęcia praktyczne – 332 godziny

 

Czas trwania: 
15 - 17 miesięcy
Planowana data rozpoczęcia: 
09 grudnia 2023 r.
Wymagane dokumenty: 

- kserokopia prawa wykonywania zawodu położnej
- zaświadczenie o minimum 2-letnim stażu pracy w zawodzie w ciągu ostatnich 5 lat

Dodatkowo położna posiada kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:
a) dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r. lub
b) zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne lub
c) zaświadczenia o ukończeniu kursu z akresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment lub
d) dyplomu uzyskania tytułu licencjata położnictwa, począwszy od naboru 2012/2013

Cena: 
3700 zł

Dolny pasek