Grupą docelową szkolenia są menadżerowie zajmujący się polityką personalną w przedsiębiorstwie oraz pracownicy firm rekrutujących, w zależności od wielkości przesiębiorstwa- również właściciele firm.  Biorąc pod uwagę tematykę szkolenia zapraszamy wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności  z proponowanego zakresu.

Jak wygląda szkolenie?: 

Szkolenie zawiera, na podbudowie teoretycznej, przykłady i ćwiczenia z wykorzystaniem metody sytuacyjnej i metody przypadków, materiał teoretyczny i praktyczny, jak od momentu rekrutacji pracowników, poprzez budowanie ścieżki kariery pracownika, z wykorzystaniem dostosowanego do potrzeb systemu motywacyjnego, zapewnić  jego stabilizację i rozwój w przedsiębiorstwie. Głównym celem szkolenia jest  teoretyczne i praktyczne przedstawienie zasad budowy kompetentnego i stabilnego zespołu pracowników, odpowiadającego bieżącym i przyszłym potrzebom przedsiębiorstwa.

Ramowy program usługi:: 
  1. Nowoczesne metody rekrutacji i selekcji pracowników.
  2. Zasady budowy ścieżki rozwoju pracownika.
  3. Motywowanie materialne i niematerialne.
  4. Zasady współrządzenia i ich wpływ na możliwości rozwojowe – etapy i poziomy współrządzenia.
Liczba godzin:: 
Liczba godzin przewidzianych na szkolenie wynosi 10, a na każde zagadnienie zawarte w ramowym programie zostaną przeznaczone 2 godziny oraz 2 godziny na case’y końcowe.
Cena:: 
Cały koszt szkolenia wynosi 600zł/osoba