Termin Miejsce Czas trwania Koszt
Do uzgodnienia On-line    
       
       

 

Cel: 

Doświadczy zasymulowanego procesu produkcyjnego Lean Management to filozofia oparta o kilka filarów takich jak: szacunek do ludzi, ciągłe doskonalenie, eliminacja marnotrawstw, jakość wbudowana w proces, produkcja dokładnie na czas. Zrozumienie tych filarów przez każdego pracownika w firmie jest konieczne do zmiany kulturowej, która to gwarantuje poprawę efektywności produkcji. Lean Management to filozofia która wymaga ciągłej pracy. Nie da się po prostu wdrożyć projektowo tej filozofii. Wymaga ona ciągłego zaangażowania od całego zespołu od prezesa firmy po pracownika, ciągłej pracy nad zrozumieniem idei oraz ciągłego kształcenia i doskonalenia. Bardzo często Lean Management traktowany jest jako zbiór narzędzi. Takie podejście jednak nie gwarantuje długofalowej zmiany i ciągłej orientacji na poprawę. Dzięki temu szkoleniu pracownicy jak i menedżerowie zrozumieją czym jest Lean Management. Chętniej będą wchodzili w zmianę, a nawet ją kreowali. Zrozumieją, że aby firma zmieniła swoją kulturę na kulturę Lean trzeba koncentrować się na pracy we wszystkich filarach. To szkolnie przeznaczone jest zarówno dla pracowników jak i menedżerów, którzy są świadomi zmieniających się wymagań i oczekiwań Klientów. Którzy chcą poprawiać efektywność swojej pracy poprzez zmianę kulturową w swojej firmie. Szkolenie także pozwala przygotować pracowników do pracy w firmie dla której praca wg zasad Lean Management jest ważna i utrzymanie standardów pracy jest kluczowe dla działania organizacji.
 

Korzyści: 

Czego uczestnik nauczy się na szkoleniu?
- Zrozumie czym jest filozofia Lean Management
- Dowie się jak przygotować siebie i innych do zmiany kultury na kulturę Lean
- Przeanalizuje jakie elementy sprzyjają wdrożeniom Lean
- Zostanie zapoznany z filarami Lean Management Pozna narzędzia i techniki Lean Management – program 5S, JIT, Jidoka, Kaizen
- Uświadomi sobie wagę zaangażowania pracowników i menedżerów wszystkich szczebli w realizację zmiany kulturowej
- Będzie potrafił sobie poradzić we wprowadzeniu poszczególnych filarów
 

Opis: 

I. 5 filarów Lean Management
- Lean management jako zmiana kulturowa
- Historia powstania filozofii lean management i przyczyny które spowodowały że stosuje się ją w produkcji
- Szacunek do ludzi
- Ciągłe doskonalenie
- Eliminacja marnotrawstw
- Jakość wbudowana w proces
- Produkcja dokładnie na czas

II.Zrozumienie filozofii - symulacja procesu produkcyjnego
- Formy marnotrawstwa (Muri, Mura, Muda)
- Dziewięć kategorii marnotrawstwa Marnotrawstwo w procesach
- Elementy systemu lean management – Kaizen, Program 5S, JIT, Jidoka
- Transparentność informacji w systemie Lean Management
- Role i podział zadań w systemie Lean Management

III.Program 5S
- 5S jako zestaw działań dzięki którym miejsce pracy staje się przejrzyste i pozbawione zbędnych elementów 5S w zarządzaniu wizualnym
- Podstawowe taktyki programu 5S
- Sortowanie i reorganizacja stanowiska pracy, porządkowanie pulpitu, katalogów itd.
- Systematyka – tablica cieni, pola odkładcze, opisy, stosowanie kolorowych oznaczeń, wizualne ciągi komunikacyjne, strukturyzacja informacji, Yokoten – centra wiedzy
- Standaryzacja – listy kontrolne, harmonogramy, wizualizacje stanowisk pracy
- Samodyscyplina – audyty przełożonego liniowego, żółte karteczki i informacja zwrotna

IV. Jidoka - jakość wbudowana w proces produkcyjny
- Szybkie wykrywanie i pokonywanie problemu
- Metodologia – wykrycie problemu, zakłócenie przepływu, zatrzymanie procesu, usunięcie problemu, usprawnienie procesu Andon
- Standaryzacja i jej wpływ na proces Poka Yoke – zapobieganie problemom

V. Just in time
- Identyfikacja Klienta i potrzeb Klienta
- Orientacja na proces technologiczny vs orientacja na wartość dla Klienta
- Maszyny zgrupowane procesami vs maszyny przypisane do wartości

VI. KAIZEN - sprawnienia wykonywane w małych porcjach prowadzące do dużych
- Zastąpienie nowego standardu, nowym doskonalszym
- Optymalizacja ekspercka vs optymalizacja pracownicza
- Genchi Genbutsu – idź i sam zobacz
- Nemawashi Wykres
- Gantt’a Schemat blokowy
- Makigami Shaghetti chart
- Value stream mapping
- Metodologia Kaizen: przedmiot, zespół, mapa, diagnoza, wizja, PDCA, standard, refleksja
 

Prowadzący: 

We współpracy z Brainstorm Group


Kontakt: 

Katarzyna Iwaniuk
kiwaniuk@ahe.lodz.pl
+48 501 323 349

Uwagi: 

Nie wyważaj otwartych drzwi – przekażemy Ci klucze!

Dolny pasek