Termin Miejsce Czas trwania Koszt
Lipiec 2022 Gabinety Terapeutyczne "LOREM" 10 godzin 225,00 zł / osoba

 

Zajęcia skierowane do nauczycieli przedszkoli, przedszkoli specjalnych, szkól podstawowych i specjalnych, Ośrodków Szkolno Wychowawczych.

Czego uczestnik nauczy się na szkoleniu?: 

Drama ma duże walory wychowawcze. Może być wykorzystana do swoistego „wyciszenia” wewnętrznego dzieci i skupienia uwagi na treściach opracowywanych w procesie edukacji. Ułatwia i przyspiesza naukę oraz wszechstronne dojrzewanie dziecka do społecznego i twórczego życia. Umożliwia aktywne zdobywanie indywidualnych i zespołowych doświadczeń w prezentacji i rozwiązywaniu różnorodnych problemów. Stosowanie technik dramy czy gier dramowych uatrakcyjnia lekcje, pozwala na wykorzystanie spontanicznej ekspresji aktorskiej dziecka, wyzwala te możliwości, które czynią je bardziej otwartym, aktywnym, uczą samodzielnego myślenia i działania, rozwijają wyobraźnię, uczą współżycia i współdziałania w grupie.

Tematyka kursu: 

•    Czym jest drama pedagogiczna, aspekty praktyczne i teoretyczne.
•    Wprawki dramowe, jako rozgrzewka do zastosowania metody dramy.
•    Drama pedagogiczna, trochę świata fikcji, trochę improwizacji. Miejsce na interpretację ucznia.
•    Drama jako metoda rozrywki, ale także jako metoda terapeutyczna, profilaktyczna, pomagająca w procesie uspołecznienia.
•    Techniki dramowe w praktyce.
•    Teatr jednego człowieka, teatr zespołu, teatr obrazu. Teatr ręki. Aspekty praktyczne.
•    Tworzenie inscenizacji. Twórczość z zastosowaniem technik dramowych.
•    Prezentacja własnych dokonań i warsztatu dramowego.

 

Dolny pasek