Termin Miejsce Czas trwania Koszt
Do uzgodnienia On-line    
       
       

 

Cel: 

Przedsiębiorstwa dążą do poprawy efektywności podejmowanych działań i osiągnięcia określonych celów strategicznych. Strategia przekłada się na działanie operacyjne, a ich efektywność musi być mierzona. Śledzenie kluczowych KPI pozwala nie tylko monitorować wydajność procesów, ale także podejmować działania naprawcze. Wprowadzenie systemu KPI pozwala na poprawę i ulepszenie w procesie zarządzania organizacją, co ma bezpośredni wpływ zarówno na ogólne koszty działalności, jak i zadowolenie klientów. W tradycyjnym modelu najważniejsze są zazwyczaj wyniki finansowe. W nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstwach, zwraca się także uwagę na inne obszary działalności organizacji i działania, które przekładają się na bardziej efektywną pracę, zwiększenie zadowolenia pracowników, satysfakcję klientów, a ostatecznie – również wyniki finansowe. „Jeśli nie możesz czegoś zmierzyć, nie możesz tym zarządzać”. - Peter Drucker

Korzyści: 

Czego uczestnik nauczy się na szkoleniu?

•    Uczestnik zapoznana się z problematyką zarządzania strategicznego i zarządzania przez cele
•    Uczestnik pozna zasady zbudowania jasnego oraz jednoznacznego sposobu komunikacji celów oraz stopnia ich realizacji
•    Uczestnik pozna przykładowe KPI zarówno w obszarze finansowym, jak i pozafinansowym
•    Uczestnik zdobędzie praktyczne umiejętności planowania (wyznaczania celów) z wykorzystaniem KPI
 

Opis: 

I. Cele, strategia a KPI
- Cele przedsiębiorstwa a strategia
- Korzyści zarządzania przez cele (MBO) a KPI
- Po co wprowadzać system KPI.
-Wskaźniki efektywności (PI) a wskaźniki rezultatu (RI).
 
II. Jak stworzyć system KPI
- Cele i funkcje systemu KPI - Powiązanie ze strategią firmy
- Stworzenie spójnego powiązania celów z miernikami
- Jak pozyskać dane - Wskaźniki a ich zastosowanie w różnych branżach
- Przykładowe wskaźniki KPI – rodzaje i znaczenie
- Piramida wskaźnikowa
- Kaskadowanie KPI
- System KPI a motywacja zespołu
- Czy, a jeżeli tak, to jak często zmieniać KPI

III.Weryfikacja realizacji celów i osiągniętych wyników
- Weryfikacja wyników a cele
- Działania naprawcze i dostosowujące

Prowadzący: 

We współpracy z  Brainstorm Group

Kontakt: 

Katarzyna Iwaniuk
kiwaniuk@ahe.lodz.pl
+48 501 323 349

Uwagi: 

Nie wyważaj otwartych drzwi – przekażemy Ci klucze!

Dolny pasek