ZAPISZ SIĘ
Termin Miejsce Czas trwania Koszt
Wrzesień 2022 on-line 8 godzin 1470 zł / uczestnik

 

Coraz częściej kandydaci chcą pracować wśród osób o podobnych zainteresowaniach i wartościach.
Wspólnie budować sukces i przyszłość swojej organizacji.

Rynek pracy stawia coraz większe wyzwania. Pracownicy posiadają nie tylko jasno określone cele, ale także są świadomi swoich możliwości i znają swoje potrzeby. Kierują się nimi podejmując decyzję o pozostaniu u obecnego pracodawcy, czy też zmianie pracy. Środowisko pracy i kultura organizacji jako czynniki zwiększające zainteresowanie pracodawcą i osiadające rzeczywisty wpływ na decyzje kandydatów są kluczowe, tak samo w przypadku prowadzenia rekrutacji w niewielkiej, lokalnej firmie, jak i dużej, międzynarodowej korporacji.

Coraz częściej kandydaci chcą pracować wśród osób o podobnych zainteresowaniach i wartościach. Wspólnie budować sukces i przyszłość swojej organizacji. Wyznaczać cele i zgodnie z misją je realizować. W miejscu pracy czuć się dobrze i bezpiecznie oraz móc rozwijać się. Badania potwierdzają, że jeśli kwestie te budzą wątpliwości albo są niejasne, skutecznie zniechęcają pracowników do pozostania w firmie lub by do takiej aplikować. Szkolenie to pozwoli Ci poznać szerszą perspektywę marki pracodawcy i nauczy co zrobić by nie zostać w tyle.

Czego uczestnik nauczy się na szkoleniu?: 
  • Dowie się czym jest marka
  • Dowie się czym jest Employer Branding
  • Jak pracodawca może kreować swój wizerunek
  • Jakie są podstawowe kroki by budować Employer Branding
  • Jakie są narzędzia budowania strategii Employer Brandingu
  • Czym jest Employer branding w wewnątrz firmy
  • Czym jest Employer Branding na zewnątrz
  • Jak wykorzystać Employer Branding w rekrutacji
  • Jak mierzyć skuteczność Employer Brandingu
Tematyka kursu: 

I. Employer branding – moda, trend czy kluczowy czynnik sukcesu firmy?
Czym jest Marka (Brand) i ile może być warta
Postrzeganie marki jako jeden z elementów przewagi konkurencyjnej firmy
Czym jest Employer Branding – marka pracodawcy
Co składa się na wizerunek pracodawcy?
Znaczenie Employer Brandingu – jakie są korzyści ze świadomego budowania marki pracodawcy

II. Jak pracodawcy kreują swój wizerunek?
Strategiczne zarządzanie Employer Brandingiem – jak tworzyć i zarządzać
długoterminową strategią EB
Podstawowe kroki do budowania Employer Brandingu: EX (Employee experience),
EVP (Employee Value Proposition)
Narzędzia budowania strategii Employer Brandingowej – wewnętrzne i zewnętrzne
narzędzia Employer Brandingu
Grupa odbiorców – definicja i mapa interesariuszy
Czynniki wpływające na atrakcyjność i wartość marki

III. Employer Branding wewnątrz firmy
Ambasador marki – Pracownik wizytówką pracodawcy
Personal Branding, a wizerunek firmy – kto jest Twarzą firmy?
Employer Branding, a droga pracownika w firmie (od onboardingu do exit interview)
Jak pozyskać informacje od pracowników na temat marki pracodawcy
(przykładowe narzędzia: NPS, badanie satysfakcji pracowników, badanie
zaangażowania, sesje twórczej pomysłowości)
CSR w służbie Employer Brandingu – budowanie organizacji opartej o wartości
(Patagonia – Recycling, Fair Trade – Kawa, itp.)

IV. Employer Branding na zewnątrz
Kluczowe kanały komunikacji marki
Czym jest content marketingowy i dlaczego warto go wykorzystywać w EB?
Storytelling - tworzenie historii na potrzeby promowania Marki
Budowanie strategii komunikacji z pracodawcami i wzmacnianie wizerunki
Social media, jako narzędzie w rekrutacji i Employer Brandingu

Promocja marki pracodawcy poza Internetem
Monitoring Marki w internecie

V. Employer Branding w rekrutacji
Jak przyciągać kandydatów w dobie wymagającego rynku?
Kultura organizacyjna firmy miarą atrakcyjności
Trendy, wartości jako podstawowe kryterium wyboru młodych osób - Fair Trade, Eco, Carbon Footprint.
Budowanie doświadczeń kandydatów – CX (Candidate Experience)
Polecenia pracownicze i systemy poleceń - pracownik rekruterem

VI. Mierzenie skuteczności działań Employer Brandingu
Employer Branding Research
Trendy i wyzwania na rynku pracy

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.

Uczestnicy otrzymują hologramowany certyfikat oraz zaświadczenie AHE z informacją o wyniku egzaminu

 

Cena: 
1470 zł

Dolny pasek