Studia Podyplomowe Rachunkowość, Podatki i Księgowość

Rachunkowości i podatki

2 semestry /3 800 PLN / Łódź / Płatne w 8 ratach
Dostępne miasta
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
ckp@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Celem podyplomowych studiów Rachunkowości i podatki jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu księgowego, prowadzenia własnego biura rachunkowego oraz udoskonalenia umiejętności w zakresie prowadzenia ewidencji i analiz finansowych operacji gospodarczych.

Adresaci

Studia podyplomowe Rachunkowość i podatki adresujemy do osób posiadających wykształcenie wyższe  licencjackie, inżynierskie, magisterskie. Oferta Studiów skierowana jest przede wszystkim do praktyków rachunkowości, pracowników działów księgowości, rachuby płac i pionów finansowo-księgowych przedsiębiorstw i instytucji.

W programie

Program studiów podyplomowych Rachunkowość i podatki obejmuje:

 • Zasady prowadzenia rachunkowości
 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość zarządcza i controlling
 • Rachunek kosztów w działalności przedsiębiorstwa
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Analiza i auditing sprawozdań finansowych
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych
 • Podatki pośrednie
 • Konwersatorium
Korzyści

Absolwenci podyplomowych studiów Rachunkowość i podatki mają możliwość zatrudnienia na stanowiskach związanych z księgowością i finansami praktycznie w każdego rodzaju przedsiębiorstwie. Mogą ubiegać się o stanowiska w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, a także o eksponowane stanowiska głównych księgowych – nadzorujących pracę w księgowości, dyrektorów finansowych – kierujących i kontrolujących politykę finansową przedsiębiorstw, analityków finansowych – których zadaniem jest między innymi badanie możliwości finansowych firmy.

W ramach konwersatorium słuchacze zapoznają się z testami egzaminu uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Czas trwania

2 semestry – 220 godzin

Zajęcia dostosowane sa do tryby zaocznego i odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Opiekun merytoryczny

dr Anita Fajczak-Kowalska

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • kserokopia dowodu osobistego
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Rachunkowość i podatki jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni