Organizacja łańcucha dostaw w logistyce – Studia podyplomowe

Organizacja łańcucha dostaw w nowoczesnej logistyce

2 semestry / / Łódź / Płatne w 8 ratach
Dostępne miasta
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
ckp@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Celem studiów podyplomowych Organizacja łańcucha dostaw w nowoczesnej logistyce jest przekazanie wiedzy umożliwiającej wdrożenie nowoczesnych systemów przepływu materiałowego i organizacji dostaw w przedsiębiorstwie, pozwalających na podniesienie jakości i niezawodności procesów logistycznych oraz obniżanie kosztów poprzez koordynację działań. Przekazanie narzędzi i metod organizowania łańcucha dostaw, planowania i podejmowania decyzji zgodnie ze współczesnymi standardami i trendami w logistyce.

Adresaci

Studia podyplomowe Organizacja łańcucha dostaw w nowoczesnej logistyce kierujemy do pracowników, specjalistów i menedżerów działów logistyki, przedsiębiorstw transportowych, spedycyjnych, magazynów, planiści elastycznych i zintegrowanych łańcuchów dostaw, specjalistów poszczególnych odcinków zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie, pracowników zarządzających zaopatrzeniem, logistyką produkcji i przepływem materiałów, systemami składowania, transportem i dystrybucją oraz optymalizacją wykorzystania zasobów.

W programie

Program studiów podyplomowych Organizacja łańcucha dostaw w nowoczesnej logistyce zawiera m.in. zagadnienia z zakresu:

 • podstawy zarządzania łańcuchem dostaw                                                              
 • współczesne trendy w logistycznym łańcuchu dostaw                                          
 • zarządzanie procesami w łańcuchu dostaw, reinżynieria procesów, model SCOR
 • analiza zachowań nabywców, logistyczna obsługa klienta                                       
 • zarządzanie relacjami z klientem (CRM)                                                               
 • metody synchronizacji przepływu materiałów w łańcuchu dostaw                
 • logistyka dystrybucji                                                                                                 
 • logistyka procesów zaopatrzeniowych                                                    
 • logistyka produkcji                                                                                  
 • zarządzanie dystrybucją                                                                                       
 • metody analizy i oceny ryzyka                                                                              
 • procesy kontroli w łańcuchu dostaw                                                                       
 • procesy planowania w łańcuchu dostaw                                                                  
 • systemy identyfikacji towarowej                                                                             
 • procesy logistyczne w zarządzaniu magazynem                                        
 • koszty logistyczne w łańcuchu dostaw
 • strategie logistyczne w łańcuchu dostaw                                                       
 • zarządzanie jakością w łańcuchu dostaw                                                    
 • zarządzanie informacją i bezpieczeństwem informacji w łańcuchu dostaw         
 • seminarium dyplomowe
Korzyści

Zdobycie współczesnej wiedzy praktycznej, zastosowanie współczesnych metod i narzędzi, poznanie studiów przypadku, przykłady współczesnych rozwiązań w łańcuchach dostaw, kompetencje potwierdzone świadectwem.

Czas trwania

2 semestry – 214 godzin

Opiekun merytoryczny

dr inż. Jerzy Janczewski

Kadra

Wśród naszej kadry znajdują się praktycy z dziedziny logistyki, zarządzania łańcuchami dostaw, wykładowcy kierunku: Transport i logistyka, menedżerowie firm logistyczno-spedycyjnych.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • kserokopia dowodu osobistego
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Organizacja łańcucha dostaw w nowoczesnej logistyce jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni