Studia Podyplomowe Logistyka i Techniki Magazynowe

Logistyka i techniki magazynowe

2 semestry / / Łódź / Płatne w 8 ratach
Dostępne miasta
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
ckp@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników i pracownic przedsiębiorstw w Polsce przez udział w studiach podyplomowych w zakresie Logistyka i techniki magazynowe przygotowujących do zarządzania centrami logistycznymi, obsługi systemów informatycznych służących do zarządzania i komunikacji nowoczesnej floty transportowej oraz zarządzania magazynem przy wykorzystaniu nowoczesnych technik.

Adresaci

Studia podyplomowe w zakresie Logistyki i technik magazynowych adresujemy do absolwentów studiów I stopnia na kierunku transport. Kandydaci posiadający wykształcenie w innym kierunku, lub posiadający doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z logistyką i technikami magazynowymi, mogą również aplikować na studia podyplomowe.

W programie

Programie studiów podyplomowych w zakresie Logistyki i technik magazynowych zawiera następujące treści:

 • Podstawy technologii transportu
 • Systemy informatyczne w zarządzaniu transportem
 • Planowanie w układach transportowych
 • Badanie marketingowe w usługach transportowych
 • Metody sterowania ruchem drogowym
 • Sterowanie w transporcie drogowym dużymi zgrupowaniami pojazdów
 • Sterowanie i zarządzanie w systemach transportowych
 • Zarządzanie wielkimi Centrami Logistycznymi
 • Nowoczesne układy nawigujące w pojazdach GPS i infrastrukturze ITS
 • Systemy informatyczne do zarządzania magazynami
 • Zautomatyzowane urządzenia transportowe
 • Przenośniki automatyczne podwieszone i taśmowe
 • Transport technologiczny, maszyny i urządzenia
 • Roboty paletyzujące stacjonarne i mobilne
 • Systemy informatyczne do zarządzania flotą pojazdów
 • Rozwój transportu w epoce cywilizacji informacyjnej – Systemy teleinformatyczne
 • Seminarium
Czas trwania

2 semestry – 288 godzin

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym tj. co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

W semestrze przewidzianych jest 8 zjazdów.

Opiekun merytoryczny

Prof.nadz.dr hab.inż. Janusz Wawrzecki

dr inż. Robert Sternik

Kadra

Wśród kadry prowadzącej zajęcia w ramach studiów podyplomowych Logistyka i techniki magazynowe m.in.:

 • dr inż. Robert Sternik
 • mgr Jarosław Domińczak
 • dr Andrzej Wojcieszak
 • dr inż. Dobrosław Mąka
 • dr Wiesław Wodzicki
 • dr Rafał Dychto
Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • kserokopia dowodu osobistego
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Logistyka i techniki magazynowe jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi.

Autorem programu studiów podyplomowych jest Prof. nadz. dr hab. inż. Janusz Wawrzecki.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni