Studia Podyplomowe IT - Studia Podyplomowe

Akademia IT Pro

2 semestry /6 200 PLN / Łódź / Płatne w 8 ratach
Dostępne miasta
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
42 29 95 633
42 63 15 039
ckp@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Celem studiów podyplomowych w zakresie Akademia IT PRO jest zdobycie wiedzy i kompetencji związanych z infrastrukturą sieciową i katalogową w zakresie projektowania i administracji sieciami komputerowymi i usługami katalogowymi opartymi o technologie Microsoft.

Adresaci

Studia Podyplomowe Akademia IT PRO skierowane są do pracowników działów IT, administratorów serwerów, administratorów pracowni komputerowych, pracowników pomocy technicznej IT oraz wszystkich osób, które chciałyby zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi wdrażania, konfiguracji i zarządzania usługami katalogowymi Active Directory i usługami sieciowymi w infrastrukturze opartej o Windows Server 2012 R2 oraz stacje robocze Windows 10.

W programie

Zagadnienia przerabiane podczas zajęć będą wyjaśniały mechanizmy działania usługi katalogowej m.in. implementację obiektów AD DS, wykorzystanie polityk grupowych GPO, konfiguracja usług AD LDS, AD CS (infrastruktura klucza publicznego, podpis cyfrowy), AD RMS, AD FS, DFS, WSUS. W części poświęconej zagadnieniom sieciowym słuchacze zapoznają się z tematami dotyczącymi zarządzania i utrzymania infrastruktury sieciowej serwerów Windows Server 2012 R2 ze szczególnym uwzględnieniem wdrożenia, konfiguracji, monitorowania i zapewnienia bezpieczeństwa pracy takich usług jak: Routing, DNS, DHCP, WINS, VPN, DirectAcces, NAT, NAP, NPS, IPSec, Firewall. W części poświęconej systemom klienckim słuchacze nabędą wiedzę i umiejętność instalacji i konfiguracji systemu Windows 10 na komputerach stacjonarnych oraz urządzeniach w środowisku domeny Windows. Zdobędą umiejętności pozwalające zapewnić bezpieczeństwo danych, urządzeń oraz sieci jak również  utrzymywać, aktualizować oraz przywracać system Windows 10. Poruszane są również zagadnienia planowania i wdrażania Windows 10  w dużych organizacjach.

Zgodnie z certyfikacją Imagine Academy (do niedawna ITAcademy) szkolenia będą prowadzone z wykorzystaniem oficjalnym materiałów kursowych Microsoft z następujących szkoleń:

20410 Installing and Configuring Windows Server 2012 (40h)

20411 Administering Windows Server 2012 (40 h)

20412 Configuring Advanced Windows Server 2012 Services (40h)

20697-1 Installing and Configuring Windows 10 (40h)

20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services (40h)

Korzyści

Zajęcia przygotowują do zdania egzaminów certyfikacyjnych Microsoft Certified Solution Associate (MCSA)

70-410 Installing and Configuring Windows Server 2012

70-411 Administering Windows Server 2012

70-412 Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

70-697 Configuring Windows Devices

  • Każdy z słuchaczy otrzyma imienne certyfikaty uczestnictwa zgodny z programem akademickim Microsoft.
  • Każdy uczestnik ma do dyspozycji własne specjalistyczne środowisko sieciowe wykorzystujące wirtualizację Hyper-V.
  • Wszyscy słuchacze otrzymują dostęp do pełnego oprogramowania Microsoft do celów edukacyjnych z możliwością instalowania go na komputerach domowych.
  • W ramach zajęć słuchacze mają dostęp do platformy e-learningowej Microsoft wspomagającej klasyczną metodę nauczania.
  • W ramach zajęć słuchacze otrzymają oficjalne podręczniki Microsoft przygotowujące do zdania wszystkich egzaminów ze ścieżki.
Czas trwania

2 semestry

Opiekun merytoryczny

mgr inż. Krzysztof Żywicki

Kadra

Wszystkie zajęcia z technologii Microsoft będą prowadzone przez certyfikowanych trenerów MCT posiadających wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć oraz legitymujących się certyfikatami inżynierskimi MCTS, MCSE i MCITP z zakresu prowadzonych zajęć.

Wymagane dokumenty
  • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • formularz zgłoszeniowy
  • kserokopia dowodu osobistego
Organizacja

Organizatorem kształcenia w ramach studiów podyplomowych Akademia IT PRO jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

  • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
  • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni