Terapia Pedagogiczna z elementami logopedii - Studia Podyplomowe

Terapia pedagogiczna z elementami logopedii

3 semestry /2 900 PLN / Łódź / Płatne w 10 ratach
Dostępne miasta
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
ckp@ahe.lodz.pl

Cel Studiów

Celem studiów podyplomowych Terapia pedagogiczna z elementami logopedii jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności potrzebne do podejmowania kompleksowych, skutecznych działań terapeutycznych w stosunku do uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy w charakterze pedagoga-terapeuty (specjalisty terapii pedagogicznej).

Adresaci

Studia kierujemy do osób w wykształceniem wyższym licencjackim lub magisterskim w zakresie pedagogiki, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne.

W programie

Tematyka studiów podyplomowych Terapia pedagogiczna z elementami logopedii obejmuje zagadnienia związane z:

 • psychologicznymi i medycznymi aspektami dysfunkcji
 • charakterystyką zaburzeń typu dyslektycznego
 • metodami i technikami pracy terapeutycznej z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz formami wspierania rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego
 • zastosowaniem takich metod pracy terapeutycznej jak: metoda Dobrego Startu, metoda Glena Domana, muzykoterapia, terapia zabawą
 • zastosowaniem zasady indywidualizacji w usprawnianiu psychospołecznym uczniów oraz wyborem metod i form pracy
 • podstawami logopedii – w zakresie kształtowania wczesnych oddziaływań profilaktycznych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Czas trwania

3 semestry – 370 godzin

Opiekun merytoryczny

dr Andrzej Zbonikowski

mgr Anna Maciejewska

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Terapia pedagogiczna z elementami logopedii jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni