Edukacja techniczna - Studia Podyplomowe

Edukacja techniczna

3 semestry /2 900 PLN / Łódź / Płatne w 10 ratach
Dostępne miasta
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
ckp@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Studia podyplomowe w zakresie Edukacji technicznej umożliwiają zdobycie przygotowania do nauczania zajęć technicznych na wszystkich etapach edukacyjnych.

Adresaci

Studia podyplomowe w zakresie Edukacji technicznej adresujemy do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, które pragną przygotować się do pracy w charakterze nauczyciela zajęć technicznych. Studia dedykowane są również czynnym nauczycielom, którzy chcieliby zdobyć przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu.

W programie

Program studiów podyplomowych w zakresie Edukacji technicznej obejmuje następujące zagadnienia:

 • Eksploatacja urządzeń technicznych
 • Narzędzia i urządzenia
 • Podstawy konstrukcji i projektowania
 • Materiałoznawstwo i techniki wytwarzania
 • Rozwiązywanie problemów technicznych
 • Wychowanie komunikacyjne
 • Technologie informacyjne w nauczaniu techniki
 • Elementy zawodoznawstwa
 • Zagadnienia ochrony środowiska
 • Elementy elektrotechniki i elektroniki
 • Wybrane zagadnienia ergonomii i BHP
 • Wybrane problemy technologii żywienia
 • Metodyka nauczania techniki
 • Projektowanie procesu dydaktycznego
 • Aktywne formy edukacji technicznej
 • Warsztat umiejętności interpersonalnych
 • Trening myślenia twórczego
 • Seminarium dyplomowe

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Korzyści

Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie Edukacji technicznej pozwoli absolwentom na:

 • Uzyskanie kwalifikacji umożliwiających pracę w charakterze nauczyciela zajęć technicznych
 • Możliwość zdobycia przygotowania do nauczania drugiego przedmiotu
 • Uzyskanie użytecznych kompetencji dzięki kadrze z doświadczeniem praktycznym.
Czas trwania

3 semestry – 350 godzin

Opiekun merytoryczny

dr Andrzej Zbonikowski

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Edukacja techniczna jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni