Angielski w edukacji przedszk. i wczesnoszkolnej - Podyplomowe

Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

3 semestry /3 200 PLN / Łódź / Płatne w 10 ratach
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
42 29 95 633
42 63 15 039
ckp@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Celem studiów podyplomowych Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej jest:

 • Nabycie kwalifikacji metodycznych do nauczania j. angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.
 • Nabycie wiedzy i kompetencji metodycznych z zakresu metod i technik nauczania języka angielskiego w pracy z dziećmi.
 • Doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym.
 • Doskonalenie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego.
 • Przygotowanie do zdania egzaminu Pearson Test of English General (level 3) dającego kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach 1-3 wg. rozporządzeń MEN z dnia 12.03 2009 i 17.04.2012 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
Adresaci

Studia podyplomowe kierujemy do osób, które chcą uzyskać kwalifikacje w zakresie Dydaktyki języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Dodatkowo, kandydatom którzy znają  język angielski na poziomie B2 zapewniamy w ramach studiów podyplomowych przygotowanie do zdania egzaminu językowego Pearson Test of English.

Certyfikat Pearson Test of English General (level 3) nadaje kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach 1-3 zgodnie z  rozporządzeniami MEN z dnia 12.03 2009 17.04.2012 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Dla osób które znają język angielski na poziomie B1 proponujemy opcjonalnie dodatkowy kurs, 120 godzinny języka angielskiego, który pozwoli na przygotowanie się do egzaminu Pearson Test of English General. Kurs będzie zintegrowany z zajęciami na studiach podyplomowych i jest dodatkowo płatny – 1 590 zł.

Kandydaci, którzy nie są zainteresowani przygotowaniem do zdawania certyfikatu Pearson Test of English General, mogą podjąć studia podyplomowe i uzyskają kwalifikacje metodyczne do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach 1-3.

W programie

Program studiów podyplomowych Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej zawiera m.in. zagadnienia:

 • praktyczna nauka języka angielskiego
 • dziecięca literatura anglojęzyczna
 • fonetyka
 • podstawy dydaktyki języka obcego
 • metodyka wczesnego nauczania języka angielskiego
 • gry i zabawy w edukacji lingwistycznej
 • psychologiczno-pedagogiczne aspekty edukacji lingwistycznej dzieci
 • technologie informacyjne w nauczaniu
 • higiena i emisja głosu
 • psychologia rozwojowo-wychowawcza dzieci
 • komunikacja interpersonalna
 • rozwijanie myślenia twórczego
 • praktyki
 • przygotowanie do egzaminu językowego City&Guilds na poziomie B2  

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Korzyści

Absolwent studiów podyplomowych Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej:

 • uzyska kompleksowe przygotowanie metodyczne do prowadzenia zajęć w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego
 • podniesie swoje kompetencje w zakresie znajomości języka angielskiego w czterech głównych aspektach: mówieniu, pisaniu, czytaniu i rozumieniu ze słuchu.

Absolwenci studiów ze znajomością języka na poziomie B2 oraz absolwenci studiów z intensywnym kursem języka angielskiego zostaną przygotowani do zdania egzaminu Pearson Test of English General na poziomie B2 uzyskując po zdaniu egzaminu pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach oraz klasach 1-3  Szkoły Podstawowej.

Czas trwania

3 semestry – 350 godzin

Dla osób ze znajomością języka na poziomie B1 przygotowujących się do Certyfikatu Pearson Test of English General na poziom B2 + 120 h intensywnego kursu j. angielskiego w cenie 1 590 zł.

Opiekun merytoryczny

dr Andrzej Zbonikowski

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
 • potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie minimum B1/B2 (dotyczy osób zainteresowanych przygotowaniem do egzaminu Pearson Test of English General lub napisanie testu językowego określającego poziom znajomości języka
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni