Logistyka w biznesie

Logistyka w biznesie

2 semestry /3 600 PLN / Świdnica / Płatne w 8 ratach
Dostępne miasta
ul. Saperów 27a
58-100 Świdnica
Cel Studiów

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej i nowoczesnej wiedzy z zakresu procesów logistycznych, wspomagających nowoczesne zarządzanie w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym oraz wyrobienie umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce na różnych szczeblach kierowania.

Adresaci

Studia podyplomowe adresowane są do wszystkich osób, które pragną zdobyć, usystematyzować lub pogłębić wiedzę z obszaru logistyki. W szczególności oferta skierowana jest do kadry zarządzającej oraz pracowników:

 • komórek logistycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych
 • innych jednostek organizacyjnych, w których realizowane są procesy logistyczne (zaopatrzenie, transport, dystrybucja)
 • podmiotów oferujących obsługę logistyczną innych przedsiębiorstw
W programie

Program studiów podyplomowych umożliwi zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności, koniecznych do pracy w podmiotach gospodarczych, których działalność związana jest z przepływem materiałów i informacji, w zakresie projektowania procesów logistycznych. W trakcie zajęć student będzie miał możliwość zapoznania się z zadaniami, metodami i narzędziami logistycznego wspomagania produkcji, zaopatrzenia i dystrybucji. Oferowane moduły kształcenia, to zwłaszcza:

 • podstawy logistyki lokalnej, krajowej i międzynarodowej
 • planowanie logistyczne
 • logistyka systemów magazynowych
 • zarządzanie produkcją i usługami
 • zarządzaniem transportem
 • nowoczesne technologie logistyczne
 • zarządzanie strategiczne i operacyjne
 • controlling operacyjny w logistyce
 • zarządzanie relacjami z klientami
 • oceny efektywności działań logistycznych
 • zarządzanie ryzykiem w łańcuchach logistycznych

etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu w logistyce

Korzyści

Studia podyplomowe pozwolą wzmocnić indywidualną wiedzę i umiejętności menadżerskie uczestników oraz w dalszej perspektywie wykorzystać je do zapewnienia satysfakcji partnerów w łańcuchu dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem użytkownika ostatecznego, co e efekcie doprowadzi do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku. Po ukończeniu Studiów Podyplomowych Logistyka w biznesie Absolwent będzie:

 • posiadał wiedzę z zakresu zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych;
 • znał i rozumiał złożone mechanizmy przepływu surowców, towarów i usług w obrębie przedsiębiorstwa, a także w łańcuchach dostaw między partnerami biznesowymi;
 • umiał dokonać oceny przedsięwzięć logistycznych;
 • wykazywał gotowość rozwiązywania problemów logistycznych, posługując się nowoczesnymi metodami i narzędziami.

Studia umożliwiają absolwentom wszechstronne i praktyczne przygotowanie do podjęcia pracy na stanowiskach operacyjnych i menedżerskich w działach logistyki oraz innych jednostkach, w których niezbędne jest posiadanie wiedzy z zakresu zarządzania wewnętrznymi i zewnętrznymi kanałami logistycznymi.

Czas trwania

2 semestry - 216 godzin

Opiekun merytoryczny

dr Robert Krzemień

Kadra

Studia będą prowadzone przez specjalistów z zakresu logistyki i biznesu, doświadczonych wykładowców – nauczycieli akademickich z wieloletnią praktyką w obszarach logistyki, ekonomii, zarządzania i marketingu

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów (I lub II stopnia),
 • formularz zgłoszeniowy,
 • kserokopia dowodu osobistego
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Logistyka w biznesie jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Wyższą Szkołą Techniczno – Ekonomiczną w Świdnicy.

 

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni