Muzyka - Rytmika - Muzykoterapia Studia Podyplomowe

Muzyka – rytmika i elementy muzykoterapii w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

2 semestry /2 400 PLN / Łódź / Płatne w 8 ratach
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
42 29 95 633
42 63 15 039
ckp@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Celem studiów jest:

 • Wyposażenie uczestników studiów podyplomowych w wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji muzycznej dzieci w przedszkolach i klasach I-III. 
 • Przygotowanie słuchaczy do pracy metodami aktywnymi, warsztatowymi, łączącymi wiedzę i aktywność twórczą.
 • Przygotowanie słuchaczy do tworzenia przestrzeni edukacyjnej z wykorzystaniem twórczych kompilacji opartych na różnych rodzajach działań muzycznych i ruchowych.
 • Przybliżenie specjalistycznej wiedzy psychologicznej i pedagogicznej, związanej ze wspieraniem twórczego rozwoju dziecka.
Adresaci

Studia podyplomowe z zakresu "MUZYKA – RYTMIKA I ELEMENTY MUZYKOTERAPII W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ" skierowane są do nauczycieli edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, a także nauczycieli szkół podstawowych, instruktorów tańca, instruktorów kulturalno-oświatowych, nauczycieli rytmiki oraz pozostałych osób zainteresowanych tematyką muzykoterapii.

W programie

W programie m.in.:

1. Psychopedagogika twórczości

2. Metodyka zajęć muzycznych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

3. Podstawy muzykoterapii i pedagogiki zabawy

4. Muzykoterapia w pracy dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

5. Rytmika z elementami choreoterapii

6. Kształcenie głosu dziecka i elementy śpiewu zespołowego

7. Podstawy dyrygowania

8. Instrumenty szkolne

9. Zabawy i tańce integracyjne

10. Tańce towarzyskie

11. Wykorzystanie muzyki klasycznej w pracy z dzieckiem

12. Ośrodki kultury – filharmonia, muzeum sztuki, rozgłośnia radiowa.

13. Folklor regionalny

14. Emisja i higiena głosu

14. Seminarium dyplomowe

Korzyści

Uczestnik studiów:

 • zdobędzie przygotowanie do prowadzenie zajęć muzycznych i muzyczno-ruchowych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • pozna możliwości wykorzystania muzykoterapii w pracy z uczniami,
 • nauczy się poprawnego posługiwania się głosem – intonacja, artykulacja, podparcie oddechowe,
 • studia - muzkoterapia dostarczą Ci kompleksową wiedzę z zakresu terapeutycznego zastosowania muzykoterapii w edukacji 
 • pozna możliwości edukacyjnego wykorzystania muzyki klasycznej w interpretacji ruchem.
Czas trwania

2 semestry – 270 godzin. Zajęcia będą odbywać się w weekendy, co 2 tygodnie.

Opiekun merytoryczny

mgr Halina Kowalczuk

Kadra

prof. Anna Domańska – dyrygent, chórmistrz i pedagog, profesor sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. W 1979 roku ukończyła łódzką Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną na Wydziale Wychowania Muzycznego, Studia Podyplomowe w zakresie muzyki dawnej, oraz kursy mistrzowskie doskonalące warsztat dyrygencki. Od 1993 roku związana z Akademią Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, a od 2005 roku (od początku jego istnienia) dyrygent Chóru Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Odbyła wiele podróży koncertowych do Włoch, Portugalii, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Anglii, Szwecji, USA, Słowenii i na Litwę. Przygotowała i poprowadziła koncerty oratoryjne: J. Brahms - Ein deutsches Requiem op. 45, O. Nicolai – Msza D-dur, G. Pergolesi – Stabat Mater, A. Vivaldi – Gloria, A. Vivaldi – Introdukcja i Gloria, St. Moniuszko – Msza Des-dur, Wł. Korcz – Oratorium Wielkanocne Woła nas Pan, W.A. Mozart – Wielka Msza c-moll. Jest recenzentem w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i na tytuł profesora. Juror wielu konkursów chóralnych i dyrygenckich o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim, międzynarodowym. Od 16 lat współpracuje stale z Międzynarodowym Festiwalem Chóralnym w Badenii – Wirtembergii w Ochsenausen (Niemcy), gdzie wraz z chórzystami i dyrygentami z całego świata przygotowywany jest repertuar muzyki współczesnej i oratoryjnej, prezentowany podczas trasy koncertowej.

W ramach programu Erasmus, jako „visiting professor” prowadziła zajęcia na Uniwersytecie w Rennes (Francja) i Örebro (Szwecja) oraz podczas CHAIN Choir Education Week w Rydze. W ramach współpracy partnerskiej z Uniwersytetem z Giessen w Niemczech, przygotowywała koncerty oratoryjne z uczelnianą orkiestrą i chórem. Prowadzi wykłady w zakresie wykonawstwa dla zespołów i chórów, a także dla instruktorów i dyrygentów podczas warsztatów i spotkań metodycznych. Jest członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego oraz Rady Artystycznej Ogólnopolskiego Konkursu Chóralnego Cantio Lodziensis. W latach 1999-2012 była Kierownikiem Katedry Edukacji Artystycznej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Artystycznej. W latach 2006-2008 była koordynatorem regionu łódzkiego Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zasłużony Działacz Kultury w 2001 roku.

 

mgr Halina Kowalczuk – muzyk, ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim, kierunek wychowanie muzyczne. Uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego. Ukończyła studia podyplomowe Sztuka w zreformowanej szkole oraz Wiedza o kulturze w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, kurs Coach w edukacji organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Ukończyła wiele kursów i warsztatów z zakresu edukacji artystycznej np. Muzykoterapia z pedagogiką zabawy. Jest autorką programów studiów podyplomowych organizowanych z AHE w Łodzi: Wiedza o Kulturze, Sztuka w zreformowanej szkole, Terapia przez edukację artystyczną. Ekspert MEN w zakresie edukacji artystycznej oraz wiedzy o kulturze. Zatrudniona przez Komitet Główny Olimpiady Artystycznej w Warszawie w Muzeum Narodowym w charakterze sekretarza naukowego sekcji muzyki w Łodzi. Wieloletni doradca metodyczny muzyki i wiedzy o kulturze w ŁCDNiKP w Łodzi oraz konsultant ds. edukacji artystycznej w WODN w Łodzi. Wykładowca w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej na kierunku pedagogika. Jest pomysłodawcą wielu konkursów i festiwali muzycznych w Łodzi oraz województwie pełniąc jednocześnie funkcję jurora. Za swoją działalność została nagrodzona wieloma nagrodami:

Ministra Edukacji Narodowej I stopnia

Prezydenta Miasta Łodzi

Medalem Komisji Edukacji Narodowej

oraz wieloma podziękowaniami i listami gratulacyjnymi.

                                              
mgr Zbigniew Piasecki muzyk ukończył Akademię Muzyczną w Łodzi kierunek wychowanie muzyczne. Uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego. Jest akompaniatorem i kompozytorem piosenek dla dzieci i młodzieży. Bierze czynny udział w festiwalach ogólnopolskich w charakterze jurora. Jest również artystą kabaretowym występując w licznych spektaklach.

Ściśle współpracuje z zespołem piosenki i tańca ,,Pędziwiatry” będąc akompaniatorem oraz konferansjerem.

dr Andrzej Zbonikowski – psycholog, adiunkt w Katedrze Psychologii AHE w Łodzi, trener umiejętności psychospołecznych z bogatym doświadczeniem w zakresie prowadzenia treningów twórczości dla nauczycieli. Zajmuje się psychologią rozwoju osobowości, psychologią edukacji i doradztwa zawodowego. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Pedagogiki twórczości, członek Narodowego Forum Doradztwa Kariery, współautor programów wielu kierunków studiów podyplomowych kierowanych dla nauczycieli, m.in. w zakresie edukacji artystycznej i wiedzy o kulturze. Od wielu lat wykładowca na studiach podyplomowych AHE w Łodzi oraz UŁ. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, współautor pierwszej w Polsce monografii nt. zjawiska defaworyzacji społecznej (Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży, 2010) oraz monografii Wybrane problemy poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego (2011).

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Muzyka – rytmika i elementy muzykoterapii w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej jest Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni