Akademia IT Pro

Cel Studiów: 

Celem studiów podyplomowych w zakresie Akademia IT PRO jest zdobycie wiedzy i kompetencji związanych z infrastrukturą sieciową i katalogową w zakresie projektowania, budowy oraz administracji sieciami komputerowymi oraz administrowania bazami danych Microsoft SQL Server.

Adresaci: 

Studia Podyplomowe Akademia IT PRO skierowane są do pracowników działów IT, administratorów serwerów, administratorów pracowni komputerowych, pracowników pomocy technicznej IT oraz wszystkich osób, które chciałyby zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi wdrażania, konfiguracji i zarządzania usługami katalogowymi Active Directory i usługami sieciowymi w infrastrukturze opartej o Windows Server 2012 R2.

W programie: 

Studia podyplomowe Akademia IT PRO pozwalają na zdobycie wiedzy na poziomie inżynierskim. Zagadnienia przerabiane podczas zajęć będą wyjaśniały mechanizmy działania usługi katalogowej m.in. implementację obiektów AD DS, wykorzystanie polityk grupowych GPO, konfiguracja usług AD LDS, AD CS (infrastruktura klucza publicznego, podpis cyfrowy), AD RMS, AD FS, DFS, WSUS. W części poświęconej zagadnieniom sieciowym słuchacze zapoznają się z tematami dotyczącymi zarządzania i utrzymania infrastruktury sieciowej serwerów Windows Server 2012 R2 ze szczególnym uwzględnieniem wdrożenia, konfiguracji, monitorowania i zapewnienia bezpieczeństwa pracy takich usług jak: Routing, DNS, DHCP, WINS, VPN, DirectAcces, NAT, NAP, NPS, IPSec, Firewall.

Zgodnie z certyfikacją ITAcademy szkolenia będą prowadzone z wykorzystaniem oficjalnym materiałów kursowych Microsoft z następujących szkoleń:

20410 Installing and Configuring Windows Server 2012
20411 Administering Windows Server 2012
20411 Administering Windows Server 2012
20412 Configuring Advanced Windows Server 2012 Services
20413 Designing and Implementing a Server Infrastructure
20414 Implementing an Advanced Server Infrastructure

Korzyści: 

Zajęcia przygotowują do zdania egzaminów certyfikacyjnych Microsoft Certified Solution Associate MCSA oraz Microsoft Certified Solution Expert MCSE
70-410 Installing and Configuring Windows Server 2012
70-411 Administering Windows Server 2012
70-411 Administering Windows Server 2012
70-412 Configuring Advanced Windows Server 2012 Services
70-413 Designing and Implementing a Server Infrastructure
70-414 Implementing an Advanced Server Infrastructure

  • Każdy z słuchaczy otrzyma imienne certyfikaty uczestnictwa zgodny z programem akademickim Microsoft.
  • Każdy uczestnik ma do dyspozycji własne specjalistyczne środowisko sieciowe wykorzystujące wirtualizację Hyper-V.
  • Wszyscy słuchacze otrzymują dostęp do pełnego oprogramowania Microsoft do celów edukacyjnych z możliwością instalowania go na komputerach domowych.
  • W ramach zajęć słuchacze mają dostęp do platformy e-learningowej Microsoft wspomagającej klasyczną metodę nauczania.
  • W ramach zajęć słuchacze otrzymają oficjalne podręczniki Microsoft przygotowujące do zdania wszystkich egzaminów ze ścieżki.
Kadra: 

Wszystkie zajęcia z technologii Microsoft będą prowadzone przez certyfikowanych trenerów MCT posiadających wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć oraz legitymujących się certyfikatami inżynierskimi MCTS, MCSE i MCITP z zakresu prowadzonych zajęć.

Wymagane dokumenty: 
  • formularz zgłoszeniowy
  • kserokopia dowodu osobistego
  • dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia
Organizacja: 

Organizatorem kształcenia w ramach studiów podyplomowych Akademia IT PRO jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi.

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

  • czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
  • styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni
Miasto: 
Łódź
Cena Łódź: 
6 200 PLN
Czas trwania: 
2 semestry
Opiekun merytoryczny: 

mgr inż. Tomasz Tomczyk

Typ studiów: 
Studia Stacjonarne
Raty: 
8
Czas trwania: 

2 semestry

Nowość: 
Nie