CHOREOTERAPIA W EDUKACJI - 10%

30 Wrzesień 2015

Wybierz kierunek CHOREOTERAPIA W EDUKACJI i dowiedz się jak prowadzić zajęcia ruchowe w działaniach edukacyjnych i terapeutycznych.

10% ZNIŻKI NA CZESNE!
1. Polub stronę Centrum Kształcenia Podyplomowego.
2. Kliknij "Lubię to" pod tym postem.
3. W terminie do 7 dni od kliknięcia dopełnij formalności związanych z zapisem na studia i odbierz zniżkę!

CEL STUDIÓW:
Zwiększenie kompetencji metodycznych nauczycieli. Absolwent studiów posiada umiejętność rozwijania aktywności ruchowej dziecka w działaniach edukacyjnych i terapeutycznych. Zna szereg metod i technik wspierających ruchowy, poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka; wie jak wykorzystać taniec i ruch, żeby pomóc dziecku, które słabo czyta i pisze, ma problemy z koncentracją uwagi i utrzymaniem równowagi, nie potrafi nawiązać kontaktu z rówieśnikami. Absolwent studiów potrafi zbudować ciekawą choreografię w małych formach teatralnych; prowadzi atrakcyjne zajęcia dydaktyczne poprzez wykorzystanie ruchu.

 

Z facebookiem 10% zniżki AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU

25 Wrzesień 2015

Wybierz kierunek AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU, jeśli chcesz zdobyć kompetencje trenera biznesowego.

10% ZNIŻKI NA CZESNE!
1. Kliknij "Lubię to" pod Centrum Kształcenia Podyplomowego.
2. Kliknij "Lubię to" pod tym postem.
3. W terminie do 7 dni od kliknięcia dopełnij formalności związanych z zapisem na studia i odbierz zniżkę!

CEL STUDIÓW:
Wyposażenie absolwentów we wszystkie istotne z punktu widzenia pracy Trenera Biznesu kompetencje, związane z : zarządzeniem procesem szkoleniowym, analizą potrzeb szkoleniowych, projektowaniem oraz realizacją programów szkoleniowych, prowadzeniem szkoleń, badaniem efektywności szkoleń, rozwojem osobistym. Naszym celem jest zapoznanie słuchaczy z warsztatem pracy trenera, dostarczenia narzędzi, nauczenie technik i sposobu pracy z grupą szkoleniową.